วิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

เมื่อใช้ Windows 8.1 คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ แป้นพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือแป้นพิมพ์ภายนอกที่คุณเสียบเข้ากับพีซี นอกจากนี้ Windows 8.1 ยังมีแป้นพิมพ์สัมผัสสำหรับพีซีที่รองรับคุณลักษณะการสัมผัสอีกด้วย

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

หากต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัส ให้แตะหน้าจอในตำแหน่งที่สามารถป้อนข้อความได้ และแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณอยู่ที่เดสก์ท็อป ให้แตะไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัสของแถบงาน ในแถบงานของเดสก์ท็อปเพื่อเปิดแป้นพิมพ์สัมผัส เมื่อต้องการปิดแป้นพิมพ์สัมผัส ให้แตะที่ด้านนอกของกล่องข้อความ หรือแตะที่ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ปิดไอคอนแป้นพิมพ์ แล้วจึงปิดไอคอนแป้นพิมพ์ ปิดไอคอนแป้นพิมพ์

ถ้าคุณต้องการเปิดแป้นพิมพ์สัมผัสด้วยตนเอง (โดยไม่ต้องแตะในกล่องข้อความหรือพื้นที่อื่นที่สามารถพิมพ์ได้) คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะไอคอน แป้นพิมพ์

 3. แตะที่ แป้นพิมพ์สัมผัสและแผงป้อนข้อความด้วยลายมือ

แป้นพิมพ์สัมผัส
แป้นพิมพ์สัมผัส

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าพีซีมีหน้าจอสัมผัสหรือไม่

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแป้นพิมพ์สัมผัสได้ ให้ตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีหน้าจอสัมผัสหรือไม่ ใช้นิ้วแตะที่ไทล์บนหน้าจอเริ่ม ถ้าเป็นหน้าจอสัมผัส แอปจะเปิดขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าระบบปัจจุบันได้ดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. คลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วคลิก ข้อมูลพีซี

 3. ภายใต้ พีซี ให้ตรวจสอบการตั้งค่า ปากกาและการสัมผัส ซึ่งจะอธิบายว่าหน้าจอของคุณสนับสนุนการป้อนข้อมูลแบบใด

ถ้าคุณมีหน้าจอสัมผัส จะมีการเปิดใช้งานการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสตามค่าเริ่มต้น และไม่สามารถปิดใช้งานได้ ถ้าคุณคาดว่าแล็ปท็อปหรือจอภาพของคุณจะตอบสนองต่อการสัมผัส แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบกับเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการสัมผัส และคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์สัมผัส

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์สัมผัสรูปแบบอื่น หรือต้องการสลับไปยังรูปแบบแป้นพิมพ์ในภาษาอื่น ให้แตะไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ที่มุมล่างขวาของแป้นพิมพ์ แล้วแตะรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการสลับไปใช้
ถ้าคุณกำลังยืนอยู่ หรือต้องการถือแท็บเล็ตด้วยมือทั้งสองข้าง คุณอาจต้องสลับไปยัง แป้นพิมพ์แยกส่วน ซึ่งจะแยกแป้นไว้ทั้งสองด้านของหน้าจอ ทำให้ใช้งานสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อต้องการสลับไปยังแป้นพิมพ์แยกส่วน ให้แตะไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส แล้วแตะไอคอนแป้นพิมพ์แยกส่วน ไอคอนแป้นพิมพ์แยกส่วน เปลี่ยนขนาดของแป้นพิมพ์แยกส่วนด้วยการกดและเลื่อนปุ่มจุดสามจุดที่ติดกับ Spacebar ทางด้านซ้ายของแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์แยกส่วน
แป้นพิมพ์แยกส่วน

คำแนะนำและการแก้ไข

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์สัมผัส Windows จะจัดเตรียมข้อความแนะนำเพื่อช่วยคุณใส่คำต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น หรือเพื่อแก้ไขการสะกดผิด เมื่อต้องการแทรกคำแนะนำ ให้แตะที่คำแนะนำดังกล่าว หรือถ้าคำแนะนำนั้นถูกเน้นไว้แล้ว ให้กด Spacebar หากต้องการสลับคำที่เน้น ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายบน Spacebar

ข้อความแนะนำขณะพิมพ์อีเมล
คำแนะนำแป้นพิมพ์สัมผัส

คำแนะนำและเคล็ดลับของแป้นพิมพ์สัมผัส

นี่คือคำแนะนำและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์สัมผัสมากที่สุด

 • ที่ตอนท้ายของประโยค ให้แตะสองครั้งที่ Spacebar เพื่อใส่จุดและวรรค (ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล [IME] ในภาษาญี่ปุ่น จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม และเกาหลี)

 • กดแป้นค้างเพื่อดูอักขระที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น การกดค้างที่ "e" จะแสดง è, ē, é, ê และ ë (ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ IME ในภาษาญี่ปุ่น จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิม)

 • เปิด Caps Lock ด้วยการแตะสองครั้งที่แป้น Shift (ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ IME ในภาษาจีนประยุกต์หรือจีนดั้งเดิม)

 • ตวัดนิ้วขึ้นที่แป้นใดก็ได้บนแถวแรก (แถวที่เริ่มต้นด้วย QWERTY) เพื่อใส่ตัวเลขที่สอดคล้องกัน (อยู่ที่ด้านบนซ้ายของแป้น)

 • แตะแป้น "&123" เพื่อสลับไปยังมุมมองตัวเลขและสัญลักษณ์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองตัวเลขและสัญลักษณ์ได้รวดเร็วขึ้นด้วยการกดค้างที่แป้น “&123” แล้วแตะแป้นที่คุณต้องการ จากนั้นให้ปล่อยแป้น

 • ใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยการแตะแป้น Ctrl แล้วแตะแป้นอื่น

 • ถ้าคุณกำลังมองหาอักขระสนุกๆ ให้แตะที่แป้นไอคอนแสดงอารมณ์

หมายเหตุ

 • ถ้าแป้นพิมพ์สัมผัสปรากฏขึ้นในเวลาที่คุณไม่ต้องการ พีซีของคุณอาจตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง ลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์สัมผัส (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่