สิ่งที่แนบแบบพื้นฐานกับสิ่งที่แนบของ SkyDrive แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่แนบในโปรแกรมจดหมาย คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบแบบพื้นฐานหรือสิ่งที่แนบของ SkyDrive ได้ สิ่งที่แนบแบบพื้นฐานคือสิ่งที่คุณเคยใช้งานอย่างคุ้นเคยอยู่แล้ว แฟ้มจะถูกเพิ่มลงในข้อความ และผู้ที่ได้รับข้อความจะดาวน์โหลดและเปิดสิ่งที่แนบเหล่านั้น ระบบจะนับจำนวนแฟ้มเปรียบเทียบกับพื้นที่จัดเก็บของบุคคลในกล่องขาเข้า ซึ่งโดยปกติจะมีการจำกัดขนาดของแฟ้มเหล่านั้นด้วย

สิ่งที่แนบของ SkyDrive จะไม่ได้แนบไปกับข้อความโดยตรง แต่จะถูกบันทึกไว้บน SkyDrive ในโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อผู้รับได้รับข้อความที่มีสิ่งที่แนบของ SkyDrive พวกเขาจะเห็นตัวอย่างของแฟ้มทั้งหมด ถ้าแฟ้มเป็นภาพถ่าย พวกเขาสามารถเปิดใช้การนำเสนอภาพนิ่งจากข้อความได้โดยตรง ถ้าแฟ้มเป็นเอกสาร พวกเขาสามารถเปิดแฟ้ม เริ่มการแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ พวกเขาไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ SkyDrive ยกเว้นในกรณีที่พวกเขาต้องการดาวน์โหลดแฟ้มหรือโฟลเดอร์ขนาดใหญ่ ด้วยสิ่งที่แนบของ SkyDrive คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขแฟ้มหรือดูข้อมูลได้เท่านั้น รวมทั้งเลือกได้ว่าจะให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงแฟ้มนั้นได้หรือไม่อีกด้วย

ข้อมูลสรุปของสิ่งที่แนบทั้งสองชนิดมีดังนี้

สิ่งที่แนบแบบพื้นฐาน
สิ่งที่แนบของ SkyDrive
 • ขีดจำกัดที่แนะนำคือไม่เกิน 25 เมกะไบต์ต่อข้อความ

 • จัดเก็บอยู่ในกล่องขาเข้าของผู้อื่น

 • ไม่มีขีดจำกัดการส่งต่อข้อความ

 • แฟ้มจะถูกเก็บไว้บน SkyDrive ซึ่งจะไม่ทำให้กล่องขาเข้าของผู้ใช้เต็ม

 • เค้าโครงการแสดงตัวอย่างที่น่าดึงดูดใจและสามารถเริ่มการนำเสนอภาพนิ่งได้อย่างรวดเร็ว

 • แบ่งปันและแก้ไขเอกสาร

 • สามารถตั้งค่าสิ่งที่ผู้อื่นสามารถดำเนินการกับแฟ้มได้ (ดู แก้ไข ฯลฯ)

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมจดหมายจะใช้สิ่งที่แนบแบบพื้นฐาน ถ้าคุณมีภาพถ่าย สิ่งที่แนบขนาดใหญ่ หรือต้องการให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขแฟ้มได้ คุณควรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แนบของ SkyDrive โดยทำดังนี้

 1. ในหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิกโปรแกรม จดหมาย

 2. แตะหรือคลิก สร้าง

 3. ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างของหน้าจอ
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในโปรแกรม)

 4. แตะหรือคลิก สิ่งที่แนบมา

 5. ค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการแนบ แล้วปัดนิ้วลงหรือคลิกที่แฟ้ม

 6. แตะหรือคลิก แนบ

 7. แตะหรือคลิก ส่งโดยใช้ SkyDrive แทน

 8. เขียนข้อความของคุณให้เสร็จ แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม 'ส่ง'