การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอป

โดยส่วนใหญ่ Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับแอป และจะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับแอป หรือถ้าคุณไม่สามารถเปิด Store ได้ ให้ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแอป เครื่องมือนี้จะระบุและแก้ไขปัญหาบางอย่างของแอปและ Store ให้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้มีเพียงรุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่จะใช้งานได้กับพีซีทุกภาษา

ถ้าการใช้งานตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ต่อไปนี้คือวิธีการที่คุณสามารถลองนำไปแก้ไขแอปดังกล่าวด้วยตนเองได้

หมายเหตุ

 • Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับแอปที่สร้างโดยบริษัทอื่น คุณจะต้องติดต่อผู้เผยแพร่เพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

 • ในบางกรณี แอปอาจถูกเอาออกจาก Windows Store เนื่องจากละเมิดข้อตกลงการใช้งาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าแอปนั้นไม่มีอยู่ใน Store อีกต่อไป และแอปนั้นจะไม่ทำงานในพีซีของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณมีข้อมูลล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดในพีซีของคุณแล้ว และโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้ป้องกันไม่ให้แอปของคุณทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุงในพีซีของคุณ ให้ดูที่ Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปไม่ได้ถูกบล็อกโดย 'ไฟร์วอลล์ Windows'

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แอปบางรายการจะถูกบล็อกโดย 'ไฟร์วอลล์ Windows' เพื่อช่วยให้พีซีของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้แอปสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณอาจต้องอนุญาตให้แอปรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การอนุญาตให้แอปรับข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์ได้" ใน 'ไฟร์วอลล์ Windows' ตั้งแต่ต้นจนจบ

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

ถ้าพีซีของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในองค์กร เช่น โรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล หรือธุรกิจ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดการใช้งานแอปบางอย่างโดยใช้ 'นโยบายกลุ่ม' ถ้าคุณคิดว่า 'นโยบายกลุ่ม' ทำให้คุณไม่สามารถใช้แอปที่คุณต้องการได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณมีข้อมูลล่าสุด

การทำให้แอปของคุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้แน่ใจว่าแอปยังทำงานได้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการปรับปรุงแอปโดยอัตโนมัติใน Windows Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดการปรับปรุงแอปโดยอัตโนมัติ

ซิงค์สิทธิการใช้งานแอป

ถ้าสิทธิการใช้งานของแอปไม่ซิงค์กับสิทธิการใช้งานที่ถูกติดตั้งในพีซีของคุณ แอปอาจหยุดทำงาน

เมื่อต้องการซิงค์สิทธิการใช้งานแอปของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก การปรับปรุงของแอป

 4. แตะหรือคลิก ซิงค์สิทธิการใช้งาน

ติดตั้งแอปอีกครั้ง

ถ้าแอปของคุณเป็นรุ่นล่าสุดและสิทธิการใช้งานได้รับการซิงค์แล้ว คุณสามารถติดตั้งแอปอีกครั้งเพื่อลองแก้ปัญหา

เมื่อต้องการติดตั้งแอปอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง

 2. แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก แอปของฉัน

 4. ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาที่แอปที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่เห็น บัญชี แสดงว่าพีซีของคุณยังไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Store ในกรณีดังกล่าว ให้ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอแทน (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก แอปของคุณ

ติดต่อผู้เผยแพร่แอป

ถ้าคุณยังคงมีปัญหากับแอป ให้ใช้ข้อมูลการสนับสนุนที่แสดงในเพจรายละเอียดของแอปเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้เผยแพร่แอป

เมื่อต้องการดูข้อมูลการสนับสนุนแอปของผู้เผยแพร่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. ค้นหาหรือเรียกดูแอป แล้วแตะหรือคลิกแอปนั้น

 3. เลื่อนดูหัวข้อ 'รายละเอียด' ในหน้ารายละเอียดของแอป แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมโยงการสนับสนุนสำหรับแอปภายใต้ เรียนรู้เพิ่มเติม การเชื่อมโยงจะเปิดข้อความอีเมลสำหรับคุณเพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนหรือจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของฝ่ายสนับสนุน

โพสต์คำถามไปยังฟอรั่ม Windows

ถ้าคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการจากผู้เผยแพร่ ให้ลองโพสต์คำถามของคุณลงในฟอรั่ม Windows เพื่อดูคำตอบจากบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ Windows

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่