มีอะไรใหม่ในระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายใน Windows 8 และ Windows RT สร้างมาจากพื้นฐานที่คุณรู้จักอยู่แล้ว แต่ขณะนี้คุณลักษณะบางอย่างอาจย้ายที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนในการเชื่อมต่อเครือข่ายและการรักษาการเชื่อมต่อไว้ทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • การเชื่อมต่อเครือข่าย เราทำให้ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเป็นไปอย่างง่ายดาย เมื่อต้องการเริ่มการเชื่อมต่อ ให้แตะหรือคลิกทางลัด การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
  • ตำแหน่งบนเครือข่าย การตั้งค่าที่แต่เดิมเรียกว่า ตำแหน่งบนเครือข่าย (ส่วนตัว/สาธารณะ หรือ ที่บ้าน/ที่ทำงาน/โดเมน) ขณะนี้มีชื่อใหม่ว่า การใช้ร่วมกันบนเครือข่าย คุณเปิดหรือปิดการตั้งค่านี้ได้ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อกับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

  • โหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณรองรับโหมดนี้ Windows จะสามารถรักษาการเชื่อมต่อของแล็ปท็อปกับอินเทอร์เน็ตไว้ได้โดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย โปรแกรมและเนื้อหาของโปรแกรมจะมีข้อมูลล่าสุดเสมอแม้ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้พีซี และจะพร้อมให้คุณใช้งานทันทีเมื่อคุณกลับมาที่เครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แผนการใช้พลังงาน: คำถามที่ถามบ่อย

  • โพรไฟล์เครือข่ายไร้สาย Windows 8 และ Windows RT สามารถจัดลำดับเครือข่ายไร้สายได้ดีขึ้น และเรียนรู้ลำดับที่คุณต้องการจากลักษณะการใช้งานของคุณ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการจัดลำดับระหว่างโพรไฟล์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือและโพรไฟล์เครือข่าย Wi‑Fi ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีหน้าการจัดลำดับโดยเฉพาะอีกต่อไป ถ้าต้องการ คุณยังสามารถดำเนินการเช่นเดิมได้โดยทำตามข้อมูลที่นี่: การจัดการโพรไฟล์เครือข่ายไร้สาย

  • บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถซื้อบริการบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการได้โดยตรง โดยไม่ต้องไปที่ร้านค้าหรือโทรติดต่อผู้ให้บริการ

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เราเพิ่มตัวควบคุมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลไว้หลายที่ เพื่อช่วยให้คุณจัดการปริมาณข้อมูลที่คุณใช้บนบรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบนเครือข่าย Wi‑Fi ที่มีการคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล: คำถามที่ถามบ่อย

  • เครือข่ายแบบเฉพาะกิจ คุณไม่สามารถสร้างเครือข่ายแบบเฉพาะกิจใน Windows 8 และ Windows RT แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเฉพาะกิจได้ถ้าอยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อ (ยกเว้นถ้าพีซีของคุณใช้ Windows RT) ถ้าต้องการ คุณสามารถใช้เครื่องมือของบริษัทภายนอกเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบเฉพาะกิจได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่