สิ่งที่บ่งบอกว่าเว็บไซต์สามารถเชื่อถือได้

การที่จะทราบได้ว่าเว็บไซต์สามารถเชื่อถือได้หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งให้พิจารณาว่าใครเป็นผู้เผยแพร่เว็บไซต์ ข้อมูลอะไรที่ผู้เผยแพร่ต้องการจากคุณ และคุณต้องการอะไรจากไซต์นั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์เชื่อถือได้หรือไม่ ให้ลองตั้งคำถามเหล่านี้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ที่ฉันกำลังเยี่ยมชมนั้นปลอดภัย

ตัวกรอง SmartScreen ใน Internet Explorer จะช่วยปกป้องคุณจากการโจมตีของมัลแวร์และฟิชชิ่ง ด้วยการแจ้งเตือนให้คุณทราบในกรณีที่เว็บไซต์หรือตำแหน่งดาวน์โหลดได้รับการรายงานว่าไม่ปลอดภัย

Windows SmartScreen จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตและจะแจ้งเตือนให้คุณทราบในกรณีที่โปรแกรมนั้นไม่เป็นที่รู้จักและอาจเป็นอันตราย

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน Windows SmartScreen 'ตัวกรอง SmartScreen' ใน Internet Explorer จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด ถ้าโปรแกรมไม่มีความน่าเชื่อถือ กล่องโต้ตอบคำเตือนจะแสดงขึ้นมา

คุณกำลังเยี่ยมชมไซต์ที่ปลอดภัยหรือไม่

ถ้าคุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คุณสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวได้จากใบรับรองของไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยหรือที่เข้ารหัสลับไว้จะเริ่มต้นด้วย HTTPS มากกว่าที่จะเป็น HTTP และคุณมักจะเห็นไอคอนในเบราว์เซอร์ เช่น แม่กุญแจ ที่แสดงว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัย การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะใช้ใบรับรองเพื่อระบุเว็บไซต์และเพื่อเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อของคุณเพื่อให้แฮกเกอร์ดูได้ลำบากขึ้น

คุณสามารถดูที่อยู่เว็บไซต์หรือที่อยู่ของบริษัทในใบรับรองที่ออกให้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของใบรับรองที่เว็บไซต์มี ใบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม (EV) จะเปลี่ยนแถบที่อยู่เป็นสีเขียวในเบราว์เซอร์บางโปรแกรม และจะมีชื่อและที่อยู่ที่ยืนยันได้สำหรับเจ้าของเว็บไซต์นั้น ใบรับรองที่ไม่ใช่แบบ EV จะมีที่อยู่เว็บไซต์หรือโดเมนของไซต์นั้น ถ้าคุณสามารถดูรายงานความปลอดภัยได้ และรายงานนั้นแสดงเฉพาะที่อยู่ของเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นที่อยู่ที่คุณต้องการเยี่ยมชม เว็บไซต์ฟิชชิ่งหรือเว็บไซต์หลอกลวงมักจะใช้ชื่อเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อลวงผู้เยี่ยมชมให้หลงเชื่อว่ากำลังเยี่ยมชมไซต์ที่เชื่อถือได้อยู่

ใบรับรองออกโดยบริษัทที่เรียกว่า ผู้ออกใบรับรอง โดย Windows จะมีรายชื่อของผู้ออกใบรับรองทั่วไปอยู่ ถ้า Windows ไม่รู้จักผู้ออกใบรับรอง จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม Windows อาจถูกกำหนดค่าให้เชื่อถือผู้ออกใบรับรองรายใดรายหนึ่งได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรเชื่อถือเพียงแค่การได้รับข้อความเตือนเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่หลอกลวง

เว็บไซต์นั้นได้รับการรับรองโดยองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่

องค์กรรับรองความน่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตเป็นบริษัทที่จะตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นมีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (การแจ้งให้ทราบถึงวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้) และเว็บไซต์นั้นเสนอทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลของคุณไปใช้แก่คุณหรือไม่ เว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตสามารถแสดงสัญลักษณ์การรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมักจะแสดงอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนโฮมเพจหรือแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าเว็บไซต์นั้นเชื่อถือได้ แต่เป็นการแสดงว่าเว็บไซต์นั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรรับรองความน่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ไม่ซื่อสัตย์บางแห่งอาจแสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือหลอกๆ ได้ ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้ติดต่อองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือข้างต้นเพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นได้ลงทะเบียนกับองค์กรไว้หรือไม่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรรับรองความน่าเชื่อถือดังกล่าว คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ TRUSTe, เว็บไซต์ BBB Online หรือเว็บไซต์ WebTrust

เว็บไซต์นั้นเป็นของบริษัทหรือองค์กรที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปแห่งหนึ่ง และรู้สึกพึงพอใจแล้ว คุณอาจต้องการลองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของทางร้านด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อถือบริษัทดังกล่าว แต่คุณควรอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ด้วย บางครั้งเว็บไซต์ของบริษัทจะเป็นอิสระจากร้านค้า และอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ค้นหาข้อตกลงที่คุณไม่เห็นด้วย เช่น ข้อกำหนดในการยอมรับข้อเสนอทางอีเมลหรือโฆษณาจากเว็บไซต์ หรือการใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับคู่ค้าของบริษัท ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับข้อตกลงหรือพฤติกรรมใดๆ (เช่น คุณไม่ต้องการให้มีการติดตามหรือไม่ต้องการดูโฆษณา) อย่าใช้ไซต์นั้น

เว็บไซต์ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

ถ้าคุณถูกขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลธนาคาร คุณควรให้ข้อมูลนั้นต่อเมื่อมีเหตุผลสมควรเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับการบันทึกข้อมูล มองหาข้อมูลที่แจ้งว่าข้อมูลจะถูกเข้ารหัสลับและตรวจสอบว่ามีไอคอน 'ล็อก' หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่เว็บเริ่มต้นด้วย HTTPS:// (อย่าใส่ข้อมูลที่เป็นความลับถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านั้นแสดงอยู่) นอกจากนี้ ให้ลองค้นหานโยบายของเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลด้วย: เว็บไซต์ได้จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตของคุณเอาไว้หรือไม่ เว็บไซต์เหล่านั้นได้แบ่งปันข้อมูลให้กับคู่ค้าของตนหรือไม่ คุณต้องมั่นใจว่าเว็บไซต์นำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างเหมาะสมและในลักษณะที่ปลอดภัยก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ

บนเว็บไซต์ร้านค้าปลีก มีวิธีการที่จะติดต่อกับบุคคลผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลหรือไม่

เว็บไซต์มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อได้เมื่อมีปัญหา หรือสามารถโทรเพื่อสั่งซื้อได้หรือไม่ เว็บไซต์มีการแสดงที่อยู่หรือไม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าพร้อมด้วยข้อกำหนดในการรับคืนประกาศไว้หรือไม่ ถ้าไซต์ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ระบุไว้ ให้ลองติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลเพื่อขอข้อมูลเหล่านั้น

ถ้าคุณไม่รู้จักไซต์นั้น คุณมีข้อมูลอื่นที่จะช่วยในการตัดสินใจหรือไม่

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ไม่มีสัญลักษณ์การรับรองความเป็นส่วนตัว คุณอาจสามารถเชื่อถือไซต์นั้นได้อยู่ ให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไซต์นั้นจากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณเชื่อถือ ค้นหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับไซต์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่ามีแหล่งข้อมูล เช่น นิตยสารหรือบริษัทที่คุณเชื่อถือ อ้างอิงถึงไซต์นั้นหรือไม่ อ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ (แต่ระลึกไว้เสมอว่าไซต์อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้)

เว็บไซต์อาจไม่น่าเชื่อถือ ถ้ามีลักษณะดังนี้

  • ไซต์ส่งมาถึงคุณผ่านข้อความอีเมลจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก

  • ไซต์นั้นนำเสนอเนื้อหาที่เป็นที่น่ารังเกียจ เช่น รูปภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

  • ไซต์นั้นให้ข้อเสนอที่ดูเหมือนจะดีเกินจริง บ่งชี้ได้ว่าอาจเป็นกลอุบาย หรือการขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย

  • คุณถูกล่อลวงให้ไปยังไซต์ตามแผนการโฆษณาแบบอ่อยเหยื่อ โดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการ

  • คุณถูกขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องถาม

  • คุณถูกขอให้แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นปลอดภัย

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่