'แผงควบคุม' อยู่ที่ใด

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการค้นหาและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน Windows (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 มีวิธีที่แตกต่างกันอยู่สองสามวิธีในการค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ ได้แก่ การตั้งค่าพีซี แผงควบคุม ทางลัดการตั้งค่า และการค้นหา การตั้งค่าส่วนใหญ่ที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ใน 'การตั้งค่าพีซี'

เมื่อต้องการเปิด 'การตั้งค่าพีซี'

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  การตั้งค่าพีซี
  การตั้งค่าพีซี

  ใน 'การตั้งค่าพีซี' คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Windows ทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ การเพิ่มและการลบอุปกรณ์ การตั้งค่าหน้าจอเมื่อล็อกแบบส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา และการเพิ่มบัญชีผู้ใช้

เมื่อต้องการเปิด 'แผงควบคุม'

 • เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม

  แผงควบคุม
  แผงควบคุม

  'แผงควบคุม' จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมบางอย่างที่คุณมักไม่ค่อยได้ใช้ เช่น การกำหนดค่าเดสก์ท็อปเอง

เมื่อต้องการเปิดทางลัดการตั้งค่า

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  ในทางลัดการตั้งค่า คุณจะพบการตั้งค่า วิธีใช้ และข้อมูลสำหรับแอปที่คุณใช้อยู่ รวมถึงการตั้งค่าพีซีที่ใช้บ่อยบางอย่าง ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่าย ระดับเสียง ความสว่าง การแจ้งให้ทราบ การเปิด/ปิดเครื่อง และแป้นพิมพ์ การตั้งค่าพีซีเหล่านี้จะคงเดิมไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ใดใน Windows แต่การตั้งค่าแอปจะแตกต่างกันไปในแต่ละแอป

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่า

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะค้นหาการตั้งค่าที่คุณต้องการได้จากที่ใด คุณสามารถค้นหาในพีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. แตะหรือคลิกลูกศร ลูกศรใน 'ค้นหา' แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 3. ใส่คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา ถ้าคุณเห็นการตั้งค่าที่กำลังค้นหาแสดงอยู่ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิกที่รายการนั้นเพื่อเปิด เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับคำที่ใช้ค้นหาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม 'ค้นหา' เพื่อไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิกผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเปิด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่