คำสั่ง 'เรียกใช้' อยู่ที่ใด

คำสั่ง 'เรียกใช้' รวมอยู่ใน Windows 8 และ Windows RT ด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ปรากฏบนหน้าจอเริ่มตามค่าเริ่มต้นก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ไปไว้ยังหน้าจอเริ่มได้ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานให้เร็วยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มโปรแกรม เว็บไซต์ และรายการอื่นๆ บนหน้าจอเริ่ม

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการเปิดคำสั่ง 'เรียกใช้' (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

เมื่อต้องการเปิดคำสั่ง 'เรียกใช้'

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า เรียกใช้ ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก เรียกใช้

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณใช้เมาส์ คุณสามารถเปิดคำสั่ง 'เรียกใช้' ได้ด้วยการชี้ไปที่มุมล่างซ้าย คลิกขวาที่ภาพตัวอย่าง แล้วคลิก เรียกใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่