ทำไมฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้

ถ้าคุณได้รับข้อความบอกว่าไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows มีสาเหตุบางประการที่ทำให้การกระทำดังกล่าวไม่ได้ผล และมีบางอย่างที่คุณอาจลองทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งานที่ไม่ได้แสดงอยู่ในหน้านี้ ให้ดูที่ การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดใช้งาน ให้ดูที่บทความเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

คุณปรับปรุงเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 8 แล้ว แต่ไม่มี Windows รุ่นก่อนหน้านี้หรือรุ่นที่ถูกต้องติดตั้งอยู่ (ข้อผิดพลาด 0xC004F061)

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด 0xC004F061 เมื่อพยายามเปิดใช้งาน Windows 8.1 หรือ Windows 8 จะหมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

  • คุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 8 แต่ไม่มีการติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้ในพีซีของคุณ เมื่อต้องการปรับปรุง คุณจะต้องมี Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP ในพีซีของคุณอยู่แล้ว

    ถ้าคุณฟอร์แมตหรือเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ คุณจะไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 8 ได้ คุณจะต้องติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้ แล้วจึงติดตั้ง Windows 8.1 หรือ Windows 8

  • คุณพยายามจะติดตั้ง Windows 8.1 Pro Pack หรือ Windows 8 Pro Pack แต่มีการติดตั้ง Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8 Pro ไว้แล้วในพีซีของคุณ เมื่อต้องการปรับรุ่น คุณจะต้องติดตั้ง Windows 8.1 Media Center Pack หรือ Windows 8 Media Center Pack

  • คุณพยายามที่จะติดตั้ง Windows 8.1 Media Center Pack หรือ Windows 8 Media Center Pack แต่พีซีของคุณไม่ได้ใช้ Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8 Pro อยู่ เมื่อต้องการปรับรุ่น คุณจะต้องติดตั้ง Windows 8.1 Pro Pack หรือ Windows 8 Pro Pack ก่อน

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งชุดรวบรวมคุณลักษณะที่ซื้อมาได้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณลักษณะ ให้ดูที่ Add features: FAQ

มีการใช้ Windows รุ่นอื่นหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อการซ่อมแซม

ถ้าคุณนำพีซีไปให้ร้านซ่อมหรือให้บุคคลอื่นที่ประกอบและซ่อมเครื่องพีซี เป็นไปได้ว่า Windows รุ่นอื่นได้ถูกติดตั้งเพื่อให้การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ หรือถ้ามีการใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นกับพีซีของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นอาจถูกบล็อกถ้าเคยใช้ในพีซีเป็นจำนวนมากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กำหนดไว้

ถ้ามีการเปิดใช้งาน Windows ก่อนที่จะมีการซ่อมหรือประกอบขึ้นใหม่ การใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับพีซีหรือสำเนาต้นฉบับของ Windows ซ้ำอีกครั้งอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจลองติดตั้ง Windows รุ่นดั้งเดิมของคุณอีกครั้ง

สำเนาของ Windows หนึ่ง ชุดอาจถูกติดตั้งในพีซีหลายเครื่อง (ข้อผิดพลาด 0xC004C008)

ถ้าคุณมีสำเนาของ Windows หนึ่งชุดและได้ติดตั้งลงในพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่อง การเปิดใช้งานอาจไม่ทำงานเนื่องจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกใช้ไปแล้วในพีซีเครื่องอื่น หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในพีซีเป็นจำนวนมากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กำหนดไว้ โดยปกติแล้ว กฎที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับสำเนาของ Windows ส่วนใหญ่ คือสำเนาหนึ่งชุดสามารถติดตั้งในพีซีได้หนึ่งเครื่องเท่านั้น

ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้ในพีซีเป็นจำนวนมากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กำหนดไว้ คุณจำเป็นต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือสำเนาของ Windows สำหรับพีซีแต่ละเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน

ซอฟต์แวร์ปลอม

ถ้าคุณมีสำเนาปลอมของ Windows ที่ไม่ได้เผยแพร่และอนุญาตให้ใช้โดย Microsoft การเปิดใช้งานจะไม่ทำงานเนื่องจาก Microsoft ไม่สามารถจับคู่โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ของพีซีกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 อักขระได้

เว็บเพจ How to Tell บนเว็บไซต์ Microsoft จะช่วยบอกได้ว่า Windows ของคุณเป็นของปลอมหรือไม่ ถ้าใช่ คุณอาจต้องซื้อสำเนาชุดใหม่ของ Windows

พีซีใช้แล้ว

ถ้าคุณซื้อเครื่องพีซีใช้แล้วที่มี Windows ติดตั้งไว้แล้วในเครื่อง เป็นไปได้ว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้ในพีซีเป็นจำนวนมากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กำหนดไว้

คุณอาจต้องขอแผ่นดีวีดี Windows ต้นฉบับและหมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่คุณซื้อพีซีใช้แล้ว ถ้าไม่มีแผ่นดีวีดีและหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือถ้าคุณลองแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ คุณอาจต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือสำเนาของ Windows ใหม่

การเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์

ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในพีซี เช่น การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หรือแผงวงจรหลัก คุณจะต้องเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่บทความเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่