ฉันจะปิดบัญชี Microsoft ของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณปิดบัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ได้อีกต่อไป ดังนั้นการปิดบัญชีของคุณจึงอาจส่งผลกระทบต่อแอปและบริการอื่นๆ ที่คุณใช้ ด้วยเหตุนี้ แม้กระทั่งเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปิดบัญชีของคุณ เราก็ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวในทันที แต่เราจะทำเครื่องหมายบัญชีของคุณสำหรับการปิด และให้ระยะเวลารอคอย 60 วันแก่คุณ เผื่อว่าคุณจะเปลี่ยนใจ

ก่อนที่คุณจะทำเครื่องหมายบัญชีสำหรับการปิด คุณควรจะใช้เวลาตรวจสอบสิ่งที่ยังคงคั่งค้าง ยกเลิกการสมัครใช้บริการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการจากบัญชีดังกล่าว หลังจากที่ปิดบัญชีแล้ว คุณจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้ ดังนั้นจึงไม่ควรทิ้งสิ่งสำคัญไว้เบื้องหลัง! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ โปรดดู การปิดบัญชี Microsoft

หากคุณแน่ใจว่าคุณพร้อมแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดบัญชีของคุณ

  1. ไปที่เว็บเพจ ภาพรวมบัญชี Microsoft แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. แตะหรือคลิก ความปลอดภัยและรหัสผ่าน หากมีพร้อมท์ระบุให้คุณตรวจสอบบัญชี ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

  3. ภายใต้ ปิดบัญชีของคุณ ให้แตะหรือคลิก ปิดบัญชีของฉัน

  4. ตรวจสอบว่าบัญชี Microsoft ที่ถูกต้องปรากฏขึ้น แล้วคลิก ถัดไป

  5. ในรายการ เลือกเหตุผล ให้เลือกเหตุผลที่คุณต้องการปิดบัญชี

  6. แตะหรือคลิก ทำเครื่องหมายบัญชีสำหรับการปิด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี