วิธีการปิดบัญชี Microsoft ของคุณ

เมื่อปิดบัญชี คุณจะไม่สามารถนำบัญชีที่ปิดไปลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Microsoft ที่คุณใช้งานอยู่ได้อีกต่อไป ดังนั้นก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ โปรดสละเวลาเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย ยกเลิกการสมัครใช้งานต่างๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทิ้งสิ่งสำคัญใดๆ ไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ใน OneDrive ของคุณ หรือของต่างๆ ใน Xbox อีเมลใน Outlook.com หรือของอื่นใดก็ตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ โปรดดู การปิดบัญชี Microsoft

คุณจะได้รับรอบระยะเวลาการรอ 60 วันหลังจากที่คุณปิดบัญชี ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนใจ คุณจะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อให้บัญชีของคุณเปิดต่อไปได้ หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้ภายใน 60 วันดังกล่าว บัญชีของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้อีก

หากคุณแน่ใจว่าคุณพร้อมแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดบัญชีของคุณ:

  1. ไปที่ ปิดบัญชีของคุณ.

  2. หากมีพร้อมท์ระบุให้คุณลงชื่อเข้าใช้และ/หรือตรวจสอบบัญชี ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

  3. ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวแสดงบัญชี Microsoft ที่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้น คลิกถัดไป

  4. อ่านรายการ และคลิกที่กล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับคุณอ่านแต่ละรายการแล้ว

  5. ในรายการ เลือกเหตุผล ให้เลือกเหตุผลที่คุณต้องการปิดบัญชี

  6. คลิก ทำเครื่องหมายบัญชีเพื่อปิด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี