เหตุใดฉันจึงต้องยืนยันที่อยู่อีเมลของฉัน

เรากำหนดให้คุณตรวจสอบอีเมลแอดเดรสเมื่อคุณใช้แอดเดรสนั้นเพื่อสร้างบัญชี Microsoft หรือเมื่อคุณเพิ่มแอดเดรสนั้นลงในบัญชี Microsoft ที่มีอยู่ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลแอดเดรสไม่ได้เป็นของบุคคลอื่น เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft คุณจะต้องตรวจสอบอีเมลแอดเดรสของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนหรือเพิ่มอีเมลแอดเดรสลงในบัญชีของคุณ คุณจะได้รับการร้องขอทางอีเมลให้ตรวจสอบความถูกต้องของแอดเดรสของคุณ เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง คุณเพียงแค่ตามลิงก์ในข้อความเท่านั้น

หากคุณพยายามลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลแอดเดรสที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบอีกครั้ง

หากคุณต้องการลิงก์การตรวจสอบความถูกต้องใหม่สำหรับอีเมลแอดเดรสที่คุณเพิ่มลงในบัญชี Microsoft ขอให้มีการลิงก์ใหม่ไปที่อีเมลของคุณ

การร้องขอการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล

  1. ไปที่เว็บเพจ ภาพรวมบัญชี Microsoft แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

  2. คลิก ตรวจสอบ ที่อยู่ถัดจากอีเมลแอดเดรส แล้วคลิก ส่งอีเมลการตรวจสอบความถูกต้องให้ฉัน

หมายเหตุ

  • หากคุณได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลแอดเดรสที่คุณไม่ได้เพิ่มลงในบัญชีที่มีอยู่ หรือใช้เพื่อสร้างบัญชีใหม่ ให้ยกเลิกการตรวจสอบนั้น เนื่องจากอาจมีบุคคลพยายามใช้อีเมลของคุณสำหรับดำเนินการบัญชีของพวกเขา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ไปที่บัญชี