ตัวเลือกการดาวน์โหลด Windows Essentials

Windows Essentials ประกอบด้วยโปรแกรมฟรีมากมายสำหรับ Windows เช่น Movie Maker, Photo Gallery, จดหมาย และ Writer โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและแก้ไขรูปถ่ายและวิดีโอ จัดการอีเมล สร้างประกาศบล็อก และซิงค์ไฟล์ของคุณ รุ่นของ Windows Essentials ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใดอยู่ ตรวจสอบรายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเลือกภาษาและรุ่นที่จะดาวน์โหลด

Essentials รุ่นต่างๆ Windows รุ่นต่างๆ สิ่งที่มี
Essentials รุ่นต่างๆ

Windows Essentials 2012

Windows รุ่นต่างๆ

Windows 7, Windows 8 และ Windows 8.1

สิ่งที่มี

Movie Maker, Photo Gallery, OneDrive, Family Safety, จดหมาย, Writer

Essentials รุ่นต่างๆ

Windows Live Essentials 2011

Windows รุ่นต่างๆ

Windows Vista

สิ่งที่มี

ซอฟต์แวร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดอีกต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Essentials รุ่นต่างๆ

Windows Live Essentials 2009

Windows รุ่นต่างๆ

Windows XP

สิ่งที่มี

Movie Maker, Photo Gallery, Family Safety, จดหมาย, Writer


เลือกภาษาที่คุณต้องการดาวน์โหลด Windows Essentials 2012

ดูความต้องการของระบบ

การคลิกลิงก์ดาวน์โหลดแสดงว่าคุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft และ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การดาวน์โหลดอาจรวมการอัปเดตของโปรแกรม Microsoft ที่คุณมีอยู่แล้ว คุณจะได้รับการอัปเดตในอนาคตสำหรับโปรแกรมเหล่านี้และโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft จาก Microsoft Update ซอฟต์แวร์นี้อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตบางอย่างโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม