ฉันจะเปลี่ยนภาษาในโปรแกรม Windows Essentials ของฉันได้อย่างไร

โปรแกรม Windows Essentials ทั้งหมดจะใช้การตั้งค่าภาษาเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ภาษาของโปรแกรมอื่นๆ จะเปลี่ยนตามด้วย มีการตั้งค่าภาษาหรือภูมิภาคที่สามารถใช้ได้รวม 48 รายการ ส่วนใหญ่ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งภาษาใหม่ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

การติดตั้งและเริ่มใช้ภาษาใหม่

  1. ปิดโปรแกรม Windows Essentials ทั้งหมด

  2. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ LangSelector และในรายการผลการค้นหา ให้คลิกโปรแกรม LangSelector
  3. ภายใต้ คุณต้องการใช้ภาษาใด ให้จดการตั้งค่าภาษาในปัจจุบันไว้ คลิกลูกศรแบบหล่นลง แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการเริ่มใช้

  4. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งภาษาที่คุณเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งภาษาใหม่ได้ แล้วคลิก ตกลง

  5. ระบบอาจถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้โปรแกรมทำการดาวน์โหลดหรือไม่ คลิก ใช่

  6. Windows Essentials จะติดตั้งภาษาใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ ให้คลิก ปิด

  7. เปิดโปรแกรม Windows Essentials เพื่อดูการแสดงผลภาษาใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่