มีโปรแกรม Microsoft อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้ง เกิดอะไรขึ้น

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณพบข้อผิดพลาดขณะติดตั้งโปรแกรม Microsoft ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากคอมพิวเตอร์ของคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่เพียงพอ ไฟร์วอลล์ขัดขวางการติดตั้ง ระบบไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ ลองใช้เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้หรือคลิกหมายเลขข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเพื่อดูคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบเนื้อที่ว่างบนดิสก์ของคอมพิวเตอร์

คุณต้องมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 400 เมกะไบต์ เพื่อให้ติดตั้ง Windows Essentials ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบพื้นที่ว่างบนดิสก์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์
 2. ภายใต้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้ตรวจสอบไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้ง Windows Essentials เพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ 400 เมกะไบต์

การตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่ ให้ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์อนุญาตให้ติดตั้ง Windows Essentials ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ โปรดดูเอกสารหรือเว็บไซต์ของไฟร์วอลล์

เรียกใช้ การล้างข้อมูลบนดิสก์

บางครั้ง การลบแฟ้มชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้ และยังเพิ่มเนื้อที่บนฮาร์ดไดรฟ์ให้มากขึ้นด้วย

วิธีการเรียกใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม พิมพ์ การล้างข้อมูลบนดิสก์ ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์ ในรายการผลลัพธ์
 2. ในรายการไดรฟ์ ให้คลิกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบการล้างข้อมูลบนดิสก์ ในแท็บการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบชนิดแฟ้มต่อไปนี้

  • แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด

  • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

  • แฟ้มชั่วคราว

  • แฟ้มออฟไลน์แบบชั่วคราว

  • แฟ้มออฟไลน์

 4. คลิก ตกลง แล้วคลิก ลบแฟ้ม ในข้อความที่ปรากฏขึ้น

การตรวจสอบความต้องการของระบบ

คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบเพื่อการติดตั้ง WindowsEssentials ได้อย่างถูกต้อง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่เว็บเพจ ความต้องการของระบบ

โปรแกรม Windows Essentials รุ่นล่าสุดจะไม่ทำงานบน Windows Vista หรือ Windows XP

หมายเหตุ

 • หากคุณติดตั้ง Windows Essentials รุ่นก่อนหน้า และมีข้อผิดพลาดทำให้ไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมได้ จะไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมใดเลย

การตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซี

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กร และคุณได้รับข้อความแจ้งว่าการตั้งค่าพร็อกซีไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อดูว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำให้คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Essentials ได้ใช่หรือไม่ หากคุณได้รับข้อความแจ้งโดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กร ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซี

วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซี

 • คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม พิมพ์ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา จากนั้นในรายการผลการค้นหา คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

ลองติดตั้ง Windows Essentials อีกครั้ง

หากต้องการดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่เว็บเพจ Windows Essentials

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่