ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมได้อย่างไร

คุณสามารถถอนการติดตั้ง Windows Essentials ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว หรือคุณสามารถเลือกถอนการติดตั้งทีละโปรแกรมและเก็บโปรแกรมอื่นๆ ไว้

แสดงทั้งหมด

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ด้วยตัวเองใน Windows 8

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน ถอนการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 4. แตะหรือคลิก Windows Essentials แล้วแตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

 5. แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ดำเนินการต่อ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ระบบจะขอให้คุณใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยันการเลือกของคุณ
 6. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ใน Windows 7 หรือ Windows Vista

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ โปรแกรม และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. คลิก Windows Essentials แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ระบบจะขอให้คุณใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยันการเลือกของคุณ
 3. คลิก ถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 4. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ด้วยตัวเอง ใน Windows 8

หาก Windows Essentials ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ หรือหากคุณพบปัญหาในการถอนการติดตั้งจากรายการนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน wlarp จากนั้นให้แตะหรือคลิก แอพ

 3. แตะหรือคลิก wlarp จากนั้นให้เลือกตัวเลือก ลบโปรแกรม Windows Live อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรม

 4. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง

การถอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Essentials ด้วยตัวเอง ใน Windows 7 หรือ Windows Vista

หาก Windows Essentials ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ หรือหากคุณพบปัญหาในการถอนการติดตั้งจากรายการนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Windows รุ่น 32 บิต ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ (หรือคัดลอกและวาง) %programfiles%\Windows Live\Installer จากนั้นกด Enter
  ใน Windows รุ่น 64 บิต ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ (หรือคัดลอกและวาง) %programfiles(x86)%\Windows Live\Installer จากนั้นกด Enter
 2. ดับเบิลคลิก wlarp.exe จากนั้นเลือกตัวเลือก ลบโปรแกรม Windows Live อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรม

 3. เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

 • คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Windows Essentials หรือโปรแกรม Microsoft ต่างๆ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่