ฉันจะลบ Family Safety ออกได้อย่างไร

หากคุณไม่มีบุตรหลานที่ใช้พีซีร่วมกับคุณ หรือคุณไม่ต้องการตรวจสอบบุตรหลานของคุณอีกต่อไป คุณสามารถหยุดใช้ Family Safety ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ คุณสามารถปิดหรือถอนการติดตั้ง Family Safety ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้

เมื่อต้องการปิดการตรวจสอบ Family Safety บนพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

Family Safety รวมอยู่ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 และไม่สามารถเอาออกได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดการตรวจสอบ Family Safety โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จากบนพีซีเครื่องใดก็ได้ ให้ไปที่ เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครองที่ตั้งค่า Family Safety

 2. แตะหรือคลิกที่ผู้ปกครองหลัก

 3. แตะหรือคลิก เอาสมาชิกครอบครัวออก แล้วแตะหรือคลิก ลบและออกจาก Family Safety

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Family Safety ออกจากพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista

เพื่อที่จะลบ Family Safety ใน Windows 7 และ Windows Vista คุณจะต้องถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety ออกจากพีซีทุกเครื่องที่คุณติดตั้ง แล้วลบบัญชีผู้ปกครองหลักออกจากเว็บไซต์ Family Safety

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม คลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ โปรแกรม ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. คลิก Windows Essentials

 3. คลิก ถอนการติดตั้ง (หรือ ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง) คลิก ดำเนินการต่อ หากคุณได้รับพร้อมท์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Family Safety แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 6. หลังจากที่ถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety แล้ว ให้เริ่มการทำงานพีซีใหม่

 7. จากบนพีซีเครื่องใดก็ได้ ให้ไปที่ เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครองที่ติดตั้ง Family Safety

 8. เลือกผู้ปกครองหลัก

 9. เลือก เอาสมาชิกครอบครัวออก แล้วเลือก ลบและออกจาก Family Safety

การถอนการติดตั้ง Family Safety ออกจากพีซีที่ใช้ Windows XP

เพื่อที่จะลบ Family Safety ใน Windows XP คุณจะต้องถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety ออกจากพีซีทุกเครื่องที่คุณติดตั้ง แล้วลบบัญชีผู้ปกครองหลักออกจากเว็บไซต์ Family Safety

 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้ง เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้คลิก Windows Essentials แล้วคลิก เอาออก คลิก ดำเนินการต่อ หากคุณได้รับพร้อมท์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Family Safety แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 5. หลังจากที่ถอนการติดตั้งตัวกรอง Family Safety แล้ว ให้เริ่มการทำงานพีซีใหม่

 6. จากบนพีซีเครื่องใดก็ได้ ให้ไปที่ เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของผู้ปกครองที่ติดตั้ง Family Safety

 7. เลือกผู้ปกครองหลัก

 8. เลือก เอาสมาชิกครอบครัวออก แล้วเลือก ลบและออกจาก Family Safety

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่