หมายเหตุ: ผู้ให้บริการอีเมลบางรายได้ย้ายไปใช้โปรโตคอลอีเมลที่ใหม่กว่าเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ปรับปรุงขึ้น ผู้ให้บริการอีเมลเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ Windows Live Mail ได้อีกต่อไป

ฉันจะเพิ่มบัญชีลงใน Windows Live Mail ได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลหลายบัญชีได้จากที่เดียว เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเหล่านั้นลงใน Windows Live Mail

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ฉันจะนำเข้าและส่งออกอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินด้วย Windows Live Mail ได้อย่างไร

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมล

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมล่างซ้าย คลิก Mail

 3. คลิกแท็บ บัญชี จากนั้นคลิก อีเมล

 4. พิมพ์อีเมลแอดเดรส รหัสผ่าน และชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 5. ทำตามขั้นตอนที่มีเพิ่มเติม และคลิก ถัดไป

 6. คลิก เพิ่มบัญชีอีเมลอื่น หากคุณต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม หรือคลิก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มใช้ Windows Live Mail

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี Gmail ให้เปลี่ยนการตั้งค่า Gmail ของคุณเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ POP หรือ IMAP ก่อนที่จะเพิ่มบัญชี

 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี Yahoo! คุณจำเป็นต้องมี Yahoo! Mail Plus

 • หากระบบถามหาข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขณะเพิ่มบัญชี ให้ตรวจสอบกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการของคุณหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อค้นหาว่าคุณต้องทำอย่างไรในการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณให้เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

มองหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบัญชีอีเมลของคุณ

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. คลิกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. คลิกแท็บ บัญชี และคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ให้บริการอีเมลของคุณ และคลิก ตกลง

  คุณอาจยังต้องเปลี่ยนข้อมูลในแท็บ ขั้นสูง

เมื่อต้องการลบบัญชีอีเมล

ก่อนที่จะลบบัญชี ให้ตรวจสอบว่าข้อความที่คุณต้องการบันทึกยังคงอยู่เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แบบผ่านเว็บหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลบบัญชี Yahoo! ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ http://mail.yahoo.com และตรวจสอบว่ามีข้อความของคุณอยู่ หากข้อความบางส่วนของคุณมีอยู่ในเฉพาะ Windows Live Mail ให้ส่งออกข้อความของคุณก่อนที่จะลบบัญชี ดูที่ ฉันจะนำเข้าและส่งออกอีเมล ผู้ติดต่อ และปฏิทินด้วย Windows Live Mail ได้อย่างไร

 1. คลิกขวาที่บัญชีที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบบัญชีรูปภาพของชื่อบัญชีและเมนูบริบท
 2. คลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

เมื่อต้องการเพิ่ม RSS Feed

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี URL สำหรับ RSS Feed ที่คุณต้องการเพิ่ม

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกFeed

 3. คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก Feed

 4. พิมพ์เว็บแอดเดรสสำหรับ RSS Feed และคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการดู Feed ให้คลิก RSS Feed ใน Feed ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มข่าวสาร

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร (NNTP) ที่คุณต้องการเพิ่ม

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. คลิกแท็บ บัญชี และคลิก กลุ่มข่าวสาร

 3. พิมพ์ชื่อที่แสดงของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. พิมพ์อีเมลแอดเดรส และคลิก ถัดไป

 5. พิมพ์เซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร (NNTP) คลิก ถัดไป และคลิก เสร็จสิ้น รายการกลุ่มข่าวสารจะถูกดาวน์โหลด

 6. เลือกกลุ่มข่าวสารจากรายการ และคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการดูกลุ่มข่าวสาร ในบานหน้าต่างทางด้านซ้าย คลิก กลุ่มข่าวสาร จากนั้นคลิกกลุ่มข่าวสารจากรายการกลุ่มข่าวสาร

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่