ฉันจะสร้างลายเซ็นใน Windows Live Mail ได้อย่างไร

บนแท็บ ลายเซ็น ในตัวเลือก Windows Live คุณสามารถสร้างและแก้ไขลายเซ็นที่กำหนดเองให้กับข้อความของคุณได้ คุณสามารถใส่ชื่อ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการให้ปรากฏท้ายข้อความอีเมลของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็น

 1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
 2. ในมุมล่างซ้าย คลิก Mail

 3. ในมุมบนซ้าย ให้เปิดเมนู ไฟล์ คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก Mail

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก จะปรากฏขึ้น

 4. คลิกแท็บ ลายเซ็น

 5. ภายใต้ ลายเซ็น คลิก สร้าง

 6. ภายใต้ แก้ไขลายเซ็น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่อง ข้อความ ให้ใส่ลายเซ็นของคุณ

  • คลิก ไฟล์ คลิก เรียกดู เลือกไฟล์ข้อความหรือ HTML ที่มีลายเซ็นของคุณอยู่ จากนั้นคลิก เปิด

 7. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ

 • หากคุณต้องการสร้างลายเซ็นที่มีแบบอักษรหรือกราฟิกที่กำหนดเอง ให้ออกแบบลายเซ็นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำหรือโปรแกรมแก้ไข HTML จากนั้นจึงบันทึกไฟล์เป็น HTML และทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเลือกไฟล์ดังกล่าวเป็นลายเซ็น

เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นในข้อความอีเมลทั้งหมด

หากคุณต้องการใส่ลายเซ็นในข้อความทั้งหมดของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นลงในข้อความที่ส่งออกไป

เมื่อต้องการเลือกลายเซ็นเริ่มต้น

หากมีหลายลายเซ็น คุณสามารถเลือกลายเซ็นที่คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็นเริ่มต้นได้ คลิกที่ลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเลือกลายเซ็นเฉพาะสำหรับบัญชีอีเมลและกลุ่มข่าวสารต่างบัญชีกัน

หากต้องการใช้ลายเซ็นต่างกันสำหรับแต่ละบัญชี ให้คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ คลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากบัญชีที่คุณต้องการใช้ลายเซ็นนั้น

เมื่อต้องการใช้ลายเซ็นในเฉพาะบางข้อความ

หากคุณต้องการเลือกใส่ลายเซ็นด้วยตนเอง ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำเครื่องหมายในกล่อง ใส่ลายเซ็นลงในข้อความที่ส่งออกไป จากนั้น เมื่อคุณต้องการใส่ลายเซ็นในข้อความ ให้คลิกเมนู แทรก ในหน้าต่างข้อความ ไปที่ ลายเซ็น แล้วคลิกที่ลายเซ็นที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นแบบ HTML หรือ Rich Text

 1. ใน Windows Live Mail บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ข้อความอีเมล

 2. ในส่วนเนื้อความของข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นลายเซ็น

  • เปลี่ยนลักษณะตัวอักษร (ขนาด สี ประเภทแบบอักษร ฯลฯ) โดยใช้ส่วน แบบอักษร ของแท็บ ข้อความ

  • แทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพอื่นๆ โดยใช้ส่วน รูปถ่าย ของแท็บ แทรก ควรใช้รูปภาพขนาดเล็กจะดีที่สุด

 3. คลิก ไฟล์ จากนั้นคลิก บันทึกเป็นไฟล์

 4. เรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์

 5. เปลี่ยนฟิลด์ บันทึกเป็นประเภท เป็น ไฟล์ HTML (*.htm, *.html)

 6. คลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่