เมื่อฉันส่งอีเมลรูปถ่าย ใครบ้างที่สามารถดูอัลบั้มรูปถ่ายของฉันบน OneDrive

ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะคุณและผู้รับข้อความของคุณเท่านั้นที่จะสามารถเห็นอัลบั้มรูปถ่ายบน Windows Live OneDrive หากคุณหรือผู้รับของคุณส่งต่อข้อความของคุณไปยังบุคคลอื่น บุคคลเหล่านั้นจะสามารถเห็นอัลบั้มรูปถ่ายเช่นกัน หากคุณต้องการทำให้อัลบั้มรูปถ่ายของคุณเป็นแบบสาธารณะ เพื่อที่ว่าคนอื่นๆ จะสามารถดูหรือค้นหาอัลบั้มรูปถ่ายดังกล่าวบน OneDrive คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความเป็นส่วนตัวขณะที่คุณกำลังสร้างอีเมลรูปถ่าย

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

  1. เปิด Windows Live Mail โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Mail แล้วคลิก Windows Live Mail ในรายการผลลัพธ์
  2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก อีเมลรูปถ่าย หากได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID ของคุณ

  3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในอัลบั้มของคุณ แล้วคลิก เปิด

  4. ในหน้าต่าง ข้อความใหม่ คลิกแท็บ รูปแบบ แล้วคลิก ความเป็นส่วนตัวของอัลบั้ม

  5. เมื่อต้องการทำให้อัลบั้มเป็นแบบสาธารณะ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เฉพาะผู้รับข้อความนี้จะสามารถมองเห็นอัลบั้มรูปถ่ายนี้บน OneDrive แล้วคลิก ตกลง

  6. ในหน้าต่าง ข้อความใหม่ ให้คลิก ส่ง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกความเป็นส่วนตัวและส่งอีเมลรูปถ่าย คนอื่นๆ จะสามารถดูและค้นหาอัลบั้มรูปถ่ายดังกล่าวบน OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่