ฉันจะถอนการติดตั้ง Windows Live Mail ได้อย่างไร

Windows Live Mail เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Live Essentials ชุดโปรแกรมฟรีสำหรับรูปถ่าย ภาพยนตร์ การส่งข้อความด่วน และอื่นๆ อีกมากมาย โปรแกรมต่างๆ สามารถดาวน์โหลดมาพร้อมกัน แต่สามารถถอนการติดตั้งแยกกันได้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Windows Live Mail

  1. เปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ โดยคลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่มเริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้นคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. ดับเบิลคลิก Windows Live Essentials 2011

  3. คลิก ลบโปรแกรม Windows Live อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรม

  4. เลือก Mail แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่