เพิ่มวิดีโอและรูปถ่ายใน Movie Maker

ขั้นตอนแรกในการสร้างภาพยนตร์ใน Movie Maker คือการเพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ทั้งนี้มีวิธีการเพิ่มที่ทำได้สองสามวิธี

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มวิดีโอและรูปถ่ายไปยัง Movie Maker

 1. ใน Movie Maker บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เพิ่ม ให้คลิก เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มวิดีโอและรูปถ่าย ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกแฟ้มวิดีโอและรูปถ่าย แล้วคลิก เปิด

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

การเพิ่มรูปถ่ายและวิดีโอไปยัง Movie Maker ผ่าน Photo Gallery

 1. ใน Photo Gallery ให้เลือกวิดีโอและรูปถ่ายที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์ของคุณ

  หากต้องการเลือกรูปถ่ายและวิดีโอหลายรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมบนซ้ายของรูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม แบ่งปัน ให้คลิก ภาพยนตร์

  Movie Maker จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และรูปถ่ายและวิดีโอที่เลือกจะได้รับการเพิ่มลงในกระดานเรื่องราว

หมายเหตุ

 • เพิ่มแฟ้มรูปถ่ายและวิดีโอลงใน Movie Maker อย่างรวดเร็วโดยการลากรายการเหล่านั้นจากโฟลเดอร์บนพีซีของคุณไปยัง Movie Maker

 • คุณสามารถใช้ Photo Gallery เพื่อเก็บรูปถ่ายและวิดีโอจากกล้องถ่ายรูปของคุณและเก็บไว้บนพีซีของคุณ เพื่อสามารถนำมาใช้งานได้ใน Movie Maker

 • หากคุณมีวิดีโอบนวิดีโอเทปในกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) คุณจะต้องนำเข้าวิดีโอจากเทปมายังพีซีของคุณ ก่อนที่จะสามารถใช้ภาพวิดีโอนั้นใน Movie Maker

 • โปรดเคารพในกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และใช้ความระมัดระวังในสิ่งที่คุณ แบ่งปันทางออนไลน์ การคัดลอกหรือแบ่งปันเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด Microsoft ข้อตกลงการใช้บริการ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่