ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับ Movie Maker ได้อย่างไร

บางครั้งก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน Movie Maker ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่พบโดยทั่วไปและขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

แสดงทั้งหมด

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450032 - ไม่พบอุปกรณ์เสียง

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม พิมพ์ แผงควบคุม ในกล่องค้นหา จากนั้นในรายการผลการค้นหา ให้คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก เสียง
 2. บนแท็บ การบันทึก ให้คลิกอุปกรณ์บันทึกที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก คุณสมบัติ ไปที่ การใช้อุปกรณ์ เลือก ใช้อุปกรณ์นี้ (เปิดใช้งาน) แล้วคลิก ตกลง

 3. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 4. คลิกปุ่ม Movie Maker แล้วคลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก เว็บแคม แล้วตรวจสอบดูว่า อุปกรณ์เสียงที่พร้อมใช้งาน ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ที่คุณเปิดใช้งานใน แผงควบคุม ตามขั้นตอนที่ 2 หรือไม่

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450027 – ไม่สามารถบันทึกเสียงหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เลือก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บแคมที่คุณพยายามใช้เชื่อมต่อกับพีซีของคุณอย่างถูกต้องและไม่มีโปรแกรมอื่นใช้งานอยู่

 2. ลองเชื่อมต่อเว็บแคมอีกครั้งและเริ่มการทำงานของพีซีอีกครั้ง

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด c9450031 หรือ c9450028 - ไม่พบเว็บแคม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับพีซีของคุณอย่างถูกต้อง หากเชื่อมต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใน Movie Maker หรือไม่

 2. เปิด Movie Maker โดยคลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Movie Maker จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Movie Maker
 3. คลิกปุ่ม Movie Maker แล้วคลิก ตัวเลือก ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก เว็บแคม แล้วตรวจสอบดูว่าเว็บแคมของคุณมีการเลือกอยู่ในรายการ เว็บแคมที่พร้อมใช้งาน หรือไม่

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 80df0009 – Movie Maker ไม่เริ่มทำงาน

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Movie Maker รุ่นล่าสุด หรือตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตาม ความต้องการขั้นต่ำของระบบ หากคุณใช้ Movie Maker รุ่นล่าสุดและพีซีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของระบบ แต่คุณยังคงพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีโปรแกรมควบคุมวิดีโอล่าสุดติดตั้งอยู่

 1. หากต้องการตรวจสอบผู้ผลิตการ์ดแสดงผลและโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งบนพีซีของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ให้พิมพ์ dxdiag ในกล่องค้นหา แล้วคลิก dxdiag ในรายการผลลัพธ์ เพื่อเปิด DirectX Diagnostic Tool หากคุณได้รับข้อความที่แจ้งให้ตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมของคุณมีลายเซ็นดิจิทัลหรือไม่ ให้คลิก ใช่
 2. ใน DirectX Diagnostic Tool บนแท็บ การแสดงผล ในกลุ่ม อุปกรณ์ คือชื่อการ์ดแสดงผลและผู้ผลิตของคุณ ในกลุ่ม โปรแกรมควบคุม คือรุ่นของโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนพีซีของคุณ เปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ผลิต หากมีโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่ให้ใช้งาน ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมนั้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่