ไฟล์ชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถใช้ใน Movie Maker ได้

คุณสามารถเพิ่มแฟ้มวิดีโอ รูปถ่าย และเสียงในชนิดดังต่อไปนี้ไปยัง Movie Maker ได้

แสดงทั้งหมด

แฟ้มโครงการ

ชนิดของแฟ้มโครงการ (รูปแบบ) นามสกุลของชื่อแฟ้ม
ชนิดของแฟ้มโครงการ (รูปแบบ)

แฟ้มโครงการของ Windows Movie Maker

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.mswmm

ชนิดของแฟ้มโครงการ (รูปแบบ)

แฟ้มโครงการของ Movie Maker

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.wlmp

แฟ้มวิดีโอ

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ) นามสกุลของชื่อแฟ้ม
ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Windows Media Video (WMV)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.wmv

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Windows Media

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.asf และ .wm

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม AVCHD

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.m2ts, .mts, and .m2t

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Apple QuickTime

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.mov และ .qt

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม DV‑AVI

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.avi

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Microsoft

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.dvr-ms และ .wtv

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-4

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.mp4, .mov,.m4v, .3gp, .3g2 และ .k3g

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-2

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob และ .m2t

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้มภาพยนตร์ MPEG-1

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.m1v

ชนิดแฟ้มวิดีโอ (รูปแบบ)

แฟ้ม Motion JPEG

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.avi และ .mov

หมายเหตุ

 • แฟ้มวิดีโอที่ใช้การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะใช้ใน Movie Maker ไม่ได้

 • การสนับสนุนสำหรับการใช้แฟ้มวิดีโอ MPEG-2 และรายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Microsoft ในภาพยนตร์ของคุณจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise หรือ Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate

 • แฟ้มวิดีโอ AVCHD ที่มีเสียง Dolby Digital สามารถใช้ใน Movie Maker ได้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise หรือ Windows 7 Ultimate

 • แฟ้มวิดีโอ MPEG-4 ที่มีเสียง AAC สามารถใช้ได้หากคุณใช้ Movie Maker ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

 • แฟ้มวิดีโอ 3GPP และ 3GPP2 ที่มักบันทึกจากโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ได้ใน Movie Maker หากแฟ้มนั้นมีวิดีโอ MPEG-4, เสียง AAC และหากมี Movie Maker ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

  แฟ้มวิดีโอ 3GPP อาจมีเสียง AMR และแฟ้ม 3GPP2 อาจมีเสียง AMR หรือ QCELP แทน ในกรณีนี้ มักจะมีการเล่นวิดีโอ แต่ไม่เล่นเสียง แฟ้มที่มีวิดีโอ H.263 อาจไม่เล่นใน Movie Maker หากไม่ได้ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเพิ่มเติม

 • แฟ้มวิดีโอ MPEG-4 บางแฟ้มสามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Movie Maker ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หากมีการติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเสียงหรือวิดีโอที่จำเป็นไว้

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณเสียงหรือวิดีโอ รวมถึงการกำหนดว่าตัวแปลงสัญญาณตัวใดที่ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ และนำมาใช้ในแฟ้มวิดีโอบางอย่าง โปรดดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

แฟ้มรูปถ่าย

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ) นามสกุลของชื่อแฟ้ม
ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Joint Photographic Experts Group (JPEG)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.jpg, .jpeg, .jfif และ .jpe

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Tagged Image File Format (TIFF)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.tif และ .tiff

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Graphics Interchange Format (GIF)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.gif

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Windows Bitmap

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.bmp, .dib, และ .rle

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Icon

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.ico และ .icon

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม Portable Network Graphics (PNG)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.png

ชนิดแฟ้มรูปถ่าย (รูปแบบ)

แฟ้ม HD Photo

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.wdp

แฟ้มเสียง

ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ) นามสกุลของชื่อแฟ้ม
ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ)

แฟ้ม Windows Media Audio (WMA)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.asf, .wm, และ .wma

ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ)

แฟ้ม Pulse-code Modulation (PCM)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.aif, .aiff และ .wav

ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ)

แฟ้ม Advanced Audio Coding (AAC)

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.m4a

ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ)

แฟ้ม MP3

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

.mp3

ชนิดแฟ้มเสียง (รูปแบบ)

แฟ้มวิดีโอทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนใน Movie Maker

นามสกุลของชื่อแฟ้ม

หมายเหตุ

 • แฟ้มเสียงที่ใช้การจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) จะใช้ใน Movie Maker ไม่ได้

 • คุณสามารถใช้แฟ้มวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนใน Movie Maker เป็นแฟ้มเสียงได้

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณเสียงหรือวิดีโอ รวมถึงการกำหนดว่าตัวแปลงสัญญาณตัวใดที่ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ และนำมาใช้ในแฟ้มเสียงบางอย่าง โปรดดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย บนเว็บไซต์ Windows

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่