ฉันจะแก้ไขไฟล์โครงการ Movie Maker ได้อย่างไร

ในขณะนี้ เรากำลังดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด 80004003 ใน Movie Maker ในระหว่างนี้ ทีมสนับสนุนของเราสามารถแก้ไขปัญหาไฟล์โครงการใน Movie Maker เพื่อให้คุณสามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้ เมื่อต้องการขอรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของเรา คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive กำหนดสิทธิ์ในไฟล์ให้เป็น สาธารณะ แล้วส่งคำขอการสนับสนุนไปยังทีมงานของเรา

แสดงทั้งหมด

การอัปโหลดไฟล์โครงการ Movie Maker ไปยัง OneDrive

 1. ไปที่ OneDrive

  คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

 2. ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ลงไป

 3. คลิก เพิ่มไฟล์

 4. คลิก เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์โครงการ (.wlmm) ที่ Movie Maker ไม่สามารถเปิดได้ แล้วคลิก เปิด

การกำหนดสิทธิ์ในไฟล์ให้เป็น สาธารณะ ใน OneDrive

 1. ไปที่ OneDrive

  คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

 2. ไปยังไฟล์ที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกันและขยายบานหน้าต่างขวาสุดหากหน้าต่างถูกยุบอยู่

 3. ภายใต้ การใช้ร่วมกัน คลิก ใช้ร่วมกัน บนแท็บ รับลิงก์ ภายใต้ กำหนดเป็นสาธารณะ! ให้คลิก รับลิงก์ คัดลอกลิงก์ดังกล่าว โดยคุณจะต้องใช้ลิงก์นี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือในขั้นตอนที่ 4

 4. หลังจากคุณอัปโหลดไฟล์โครงการไปยัง OneDrive และกำหนดสิทธิ์ให้เป็นสาธารณะแล้ว ให้ขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของเรา

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่