เผยแพร่ภาพยนตร์ Movie Maker บนเว็บ

หลังจากที่คุณแก้ไขโครงการของคุณใน Movie Maker เสร็จแล้ว คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์ของคุณกับครอบครัวและเพื่อนๆ โดยการประกาศภาพยนตร์ลงบนเว็บ และในปัจจุบันคุณยังสามารถติดตั้งปลั๊กอินการประกาศเพิ่มเติมขณะที่คุณอยู่ใน Movie Maker ซึ่งให้คุณประกาศภาพยนตร์ของคุณลงในเว็บไซต์ยอดนิยมอื่นๆ จำนวนมากได้

แสดงทั้งหมด

การเผยแพร่ภาพยนตร์บนเว็บจาก Movie Maker

  1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแบ่งปัน ให้คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณ

  2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณ

การเพิ่มปลั๊กอินใน Movie Maker

  1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การใช้ร่วมกัน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม แล้วคลิก เพิ่มปลั๊กอิน

  2. ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินการประกาศ

เมื่อต้องการประกาศภาพยนตร์บนเว็บไซต์โดยใช้ปลั๊กอิน

  1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแบ่งปัน ให้คลิกปลั๊กอินสำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณ

  2. ทำตามคำแนะนำเพื่อประกาศภาพยนตร์ของคุณบนเว็บไซต์นั้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่