ความต้องการของระบบสำหรับ Movie Maker

ความต้องการของระบบสำหรับ Movie Maker มีดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการ:

  • Movie Maker 2011: Windows Vista Service Pack 2 (รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต) หรือ Windows 7 (รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต)

  • Movie Maker 2012: Windows 7 (รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต), Windows 8 (รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต) หรือ Windows 8.1 (รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต)

  หากต้องการเขียนภาพยนตร์ไปยังแผ่นดีวีดีโดยตรงโดยใช้ Movie Maker คุณจะต้องติดตั้ง Windows DVD Maker ในพีซีของคุณ Windows DVD Maker รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

  Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate

  หากต้องการบันทึกวิดีโอจากเว็บแคม โปรแกรม Movie Maker จะต้องทำงานโดยใช้ระบบ Windows 7

  ชนิดแฟ้มวิดีโอและแฟ้มเสียงที่คุณสามารถใช้ใน Movie Maker จะขึ้นอยู่กับรุ่นหรือรุ่นของ Windows ที่พีซีของคุณใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฉันสามารถใช้แฟ้มชนิดใดได้บ้างใน Movie Maker

 • หน่วยความจำ: หน่วยความจำ 1 กิกะไบต์ (แนะนำให้ใช้หน่วยความจำ 2 กิกะไบต์หรือสูงกว่า หากต้องการแก้ไขวิดีโอ HD (ความละเอียดสูง))

 • ตัวประมวลผล: 2.4 กิกะเฮิร์ทซ์ (ตัวประมวลผลเดี่ยว) หรือสูงกว่า (แนะนำให้ใช้ตัวประมวลผลแบบ dual-core หรือสูงกว่าหากต้องการแก้ไขวิดีโอ HD)

 • อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์: Internet Explorer 7 (หรือสูงกว่า), Mozilla Firefox 3.0.1 (หรือสูงกว่า) หรือ Safari 3.1 (หรือสูงกว่า)

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: ในการทำงานของอินเทอร์เน็ต ต้องมีการเชื่อมต่อโดยการเรียกผ่านสายโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบบรอดแบนด์ (ให้บริการแยกจากกัน) อาจมีการคิดค่าบริการในบางพื้นที่หรือทางไกล

 • การ์ดแสดงผลภาพหรือวิดีโอ:

  การ์ดแสดงผลหรือโปรแกรมควบคุมวิดีโอที่สนับสนุน Microsoft DirectX 9.0c (หรือสูงกว่า) และ Pixel Shader 2.0 (หรือสูงกว่า) สำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ DirectX 9 ใน Windows 7 ให้ไปที่ Windows Update

  ในการดูว่า DirectX เวอร์ชันใดที่การ์ดแสดงผลของคุณสนับสนุน ให้ใช้ Microsoft DirectX Diagnostic Tool

  เมื่อต้องการเปิด DirectX Diagnostic Tool ใน Windows 7 ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม พิมพ์ dxdiag ในกล่องค้นหา จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก dxdiag คลิกแท็บ การแสดงผล แล้วดูที่ค่า รุ่นของ DDI
  เมื่อต้องการเปิด DirectX Diagnostic Tool ใน Windows 8 หรือ Windows 8.1 แตะหรือคลิก เริ่มปุ่มโลโก้ Windows ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ เริ่มพิมพ์ dxdiag แล้วคลิก dxdiag ในรายการผลลัพธ์ คลิกแท็บ ระบบ แล้วดูที่ค่า รุ่นของ DirectX
 • โปรแกรมเพิ่มเติมที่ต้องการ: Photo Gallery และ Windows Media Player

หมายเหตุ

 • หากต้องการติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Movie Maker คุณจะต้องใช้บัญชีผู้ดูแลระบบในพีซีเครื่องนั้น

 • ในบางกรณี DirectX Diagnostic Tool อาจรายงานรุ่นของ Device Driver Interface (DDI) อย่างไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความเกี่ยวกับรุ่นของ DDI ที่ปรากฏเป็น 9Ex ในเว็บไซต์ Microsoft Support

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่