แก้ไขรูปถ่ายใน Photo Gallery

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขใน Photo Gallery เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบ การเปิดรับแสง รายละเอียด สีของรูปถ่าย และตัวเลือกรูปถ่ายอื่นๆ ไฟล์บางชนิดจะไม่สามารถแก้ไขได้

การแก้ไขรูปถ่าย

 1. เปิด Photo Gallery

 2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คลิกแท็บ แก้ไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายหรือกลุ่มรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นบนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การปรับด่วน ให้คลิก ปรับอัตโนมัติ หรือหนึ่งในตัวเลือกการแก้ไขอื่นๆ

  • หากต้องการแก้ไขรูปถ่ายด้วยตนเอง ให้ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ จากนั้นในกลุ่ม การปรับ คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

  หมายเหตุ

  • หากคุณไม่สามารถแก้ไขรูปถ่ายใน Photo Gallery อาจมีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

   • แอตทริบิวต์คุณสมบัติของรูปถ่ายถูกตั้งค่าไว้ที่อ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอ่านอย่างเดียวของรูปถ่าย ให้คลิกขวาที่รูปถ่ายและเลือก คุณสมบัติ ภายใต้แท็บ ทั่วไป ในกลุ่ม แอตทริบิวต์ ให้ยกเลิกการกาเลือก อ่านอย่างเดียว แล้วคลิก นำไปใช้

   • รูปถ่ายถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งแบบอ่านอย่างเดียว เช่น ไฟล์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ซีดีหรือดีวีดี หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้ เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของรูปถ่ายไปยังพีซีของคุณที่ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปถ่าย และจากนั้นบนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม จัดการ ให้คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนพีซีของคุณเพื่อบันทึกรูปถ่าย แล้วคลิก บันทึก

   • รูปถ่ายเป็นชนิดไฟล์ที่ไม่สนับสนุน Photo Gallery ไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขชนิดไฟล์รูปถ่ายทั้งหมด เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของรูปถ่ายและเปลี่ยนแปลงชนิดไฟล์เป็นรูปแบบที่คุณสามารถแก้ไขได้ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปถ่าย และจากนั้นบนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม จัดการ ให้คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

   • รูปถ่ายนี้อาจถูกลบหรือย้ายหลังจากที่คุณเลือกเพื่อแก้ไข คืนค่ารูปถ่ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วลองแก้ไขรูปถ่ายอีกครั้ง

แสดงทั้งหมด

การปรับการเปิดรับแสงด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง ในกลุ่ม การปรับ แล้วคลิก ปรับการเปิดรับแสง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้ปรับแถบเลื่อน ความสว่าง

  • เมื่อต้องการปรับความเปรียบต่าง ให้ปรับแถบเลื่อน ความเปรียบต่าง

  • เมื่อต้องการปรับรายละเอียดของเงาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดโทนสีกลางหรือไฮไลต์ ให้ปรับแถบเลื่อน เงา

  • เมื่อต้องการปรับรายละเอียดของไฮไลต์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายละเอียดโทนสีกลางหรือเงา ให้ปรับแถบเลื่อน ไฮไลต์

  • เมื่อต้องการปรับจุดสีขาวและจุดสีดำของรูปถ่าย ภายใต้ ฮิสโตแกรม ให้ปรับลูกศรสีขาวและสีดำ

   หมายเหตุ

   • เมื่อคุณนำเอฟเฟกต์ไปใช้กับรูปถ่ายของคุณ ฮิสโตแกรมจะแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับแสงของรูปถ่ายของคุณกำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างไร

การปรับสีด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง ในกลุ่ม การปรับ แล้วคลิก ปรับสี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับโทนสีและทำให้รูปถ่ายดูอบอุ่นขึ้นหรือเย็นลง ให้ปรับแถบเลื่อน อุณหภูมิสี

  • เมื่อต้องการปรับสีเพี้ยน ให้ปรับแถบเลื่อน สีอ่อน

  • เมื่อต้องการปรับความสดใสของสี ให้ปรับแถบเลื่อน ความอิ่มตัว

การปรับตำแหน่งรูปถ่ายด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง ในกลุ่ม การปรับ แล้วคลิก ปรับตำแหน่งรูปถ่าย

 2. ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับตำแหน่งรูปถ่ายด้วยตนเอง

การปรับรายละเอียดด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง ในกลุ่ม การปรับ แล้วคลิก ปรับรายละเอียด

 2. เมื่อต้องการปรับความคมชัดของรูปถ่าย ให้ใช้แถบเลื่อน ทำให้ชัดขึ้น

 3. เมื่อต้องการลด Noise ของรูปภาพ ให้คลิก วิเคราะห์ แล้วใช้แถบเลื่อน ลด Noise

การครอบตัดรูปถ่ายด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ จากนั้นในกลุ่ม การปรับ คลิก ครอบตัด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของรูปถ่าย ในรายการ สัดส่วน ให้คลิกสัดส่วน

  • เมื่อต้องการเลือกสัดส่วนรูปถ่ายแบบกำหนดเอง ในรายการ สัดส่วน ให้คลิก กำหนดเอง แล้วลากมุมของเฟรมครอบตัดจนกระทั่งรูปถ่ายมีสัดส่วนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดของเฟรมครอบตัด ให้ลากมุมของเฟรมครอบตัด หากคุณเลือกขนาดการพิมพ์มาตรฐาน เฟรมครอบตัดจะยังคงรักษาสัดส่วนขณะที่ปรับขนาด เฟรมครอบตัดที่กำหนดเองอาจมีความกว้างและความสูงเท่าไรก็ได้ เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของเฟรมครอบตัดที่กำหนดเอง ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ขณะที่คุณปรับขนาดของเฟรมครอบตัด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของรูปถ่าย ให้ลากเฟรมครอบตัดไปยังตำแหน่งใหม่ในรูปถ่าย

  • เมื่อต้องการหมุนเฟรมครอบตัดเพื่อให้รูปถ่ายถูกครอบตัดในแนวตั้งหรือแนวนอน ให้คลิก หมุนเฟรม

 3. คลิก ครอบตัด อีกครั้งเพื่อนำการครอบตัดของคุณไปใช้

การแก้ไขปัญหาตาแดงด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ จากนั้นในกลุ่ม การปรับ คลิก ตาแดง

 2. ลากกล่องล้อมรอบดวงตาที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์

 3. ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับดวงตาแต่ละข้างที่คุณต้องการแก้ไข

หมายเหตุ

 • หากคุณยังคงมองเห็นตาแดงหลังจากที่คุณใช้เครื่องมือตาแดง ให้ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

การนำเอฟเฟกต์ขาวดำไปใช้ด้วยตนเอง

 • ดับเบิลคลิกรูปถ่ายเพื่อดูในโหมดแสดงทีละภาพ จากนั้นเลือกเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการจากกลุ่ม ลักษณะพิเศษ

การบันทึกการแก้ไขของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปถ่ายของคุณ ให้คลิก ปิดแฟ้ม และการเปลี่ยนแปลงของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในรูปถ่าย ให้คลิก แปลงกลับเป็นรูปภาพต้นฉบับ

การปรับขนาดรูปถ่าย

 1. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้นบนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับขนาด

 2. คลิกรายการ เลือกขนาด จากนั้นเลือกขนาดสำหรับรูปถ่ายของคุณ สำหรับขนาดที่กำหนดเอง ในช่อง ขนาดสูงสุด ป้อนความกว้างสูงสุดที่คุณต้องการสำหรับรูปถ่ายของคุณ

 3. คลิก ปรับขนาดและบันทึก เมื่อต้องการบันทึกรูปถ่ายที่ปรับขนาดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่เพื่อบันทึกรูปถ่ายที่คุณปรับขนาด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่