ฉันจะแก้ไขรูปถ่ายได้อย่างไร

คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขใน Photo Gallery เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของรูปถ่าย รวมไปถึงการเปิดรับแสง รายละเอียด สี และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะไฟล์บางชนิดเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่าย

 1. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่มปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Photo Gallery แล้วคลิก Photo Gallery ในรายการผลลัพธ์

 2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกแท็บ แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายหรือชุดรูปถ่ายแบบอัตโนมัติ ให้เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิก ปรับอัตโนมัติ หรือเลือกตัวเลือกการแก้ไขอื่นๆ

  • เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายด้วยตนเอง ให้ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

  หมายเหตุ

  • หากคุณไม่สามารถแก้ไขรูปถ่ายใน Photo Gallery ได้ อาจเกิดจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

   • แอตทริบิวต์คุณสมบัติของรูปถ่ายถูกตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียว หากต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแบบอ่านอย่างเดียวของรูปถ่าย ให้คลิกขวาที่รูปนั้น แล้วเลือก คุณสมบัติ ด้านล่างแท็บ ทั่วไป ในกลุ่ม แอตทริบิวต์ ให้ยกเลิกการเลือก อ่านอย่างเดียว แล้วเลือก นำไปใช้

   • รูปถ่ายได้รับการจัดเก็บในตำแหน่งที่ตั้งแบบอ่านอย่างเดียว เช่น ไฟล์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ซีดีหรือดีวีดี หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของรูปได้ หากต้องการบันทึกสำเนาของรูปถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถใช้แก้ไขรูปถ่าย ให้ดับเบิลคลิกที่รูปถ่าย คลิก แก้ไข คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกรูปถ่าย แล้วคลิก บันทึก

   • รูปถ่ายมีชนิดไฟล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน Photo Gallery ไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขไฟล์รูปถ่ายได้ทุกชนิด หากต้องการบันทึกสำเนารูปถ่ายและเปลี่ยนแปลงชนิดไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่คุณสามารถแก้ไขได้ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปถ่าย คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

   • รูปถ่ายอาจถูกลบหรือย้ายออกหลังจากคุณเลือกรูปนั้นๆ เพื่อแก้ไข ให้คืนค่ารูปถ่ายนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วลองแก้ไขรูปถ่ายอีกครั้ง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับการเปิดรับแสงด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับความสว่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความสว่าง

  • เมื่อต้องการปรับความคมชัด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความคมชัด

  • เมื่อต้องการปรับรายละเอียดของเงาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อโทนสีกลางหรือรายละเอียดของไฮไลต์ ให้ย้ายแถบเลื่อน เงา

  • เมื่อต้องการปรับรายละเอียดของไฮไลต์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโทนสีกลางหรือรายละเอียดของเงา ให้ย้ายแถบเลื่อน ไฮไลต์

  • เมื่อต้องการปรับจุดสีขาวและจุดสีดำของรูปถ่าย ภายใต้ ฮีสโตแกรม ให้เลื่อนลูกศรสีขาวและดำ

   หมายเหตุ

   • เมื่อคุณนำเอฟเฟกต์ไปใช้กับรูปถ่ายของคุณ ฮีสโตแกรมจะแสดงลักษณะที่การเปิดรับแสงของรูปถ่ายถูกปรับให้เห็น

เมื่อต้องการปรับสีด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

 2. คลิก ปรับสี

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับโทนและทำให้รูปถ่ายดูอุ่นขึ้นหรือเย็นลง ให้เลื่อนแถบเลื่อน อุณหภูมิสี

  • เมื่อต้องการปรับสีเพี้ยน ให้เลื่อนแถบเลื่อน สีอ่อน

  • เมื่อต้องการปรับความสดใสของสี ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความเข้ม

เมื่อต้องการปรับรายละเอียดด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

 2. คลิก ปรับรายละเอียด

 3. เมื่อต้องการปรับความคมชัดของรูปถ่าย ให้ใช้แถบเลื่อน ทำให้ชัดขึ้น

 4. เมื่อต้องการลด Noise ของภาพ ให้คลิก วิเคราะห์ แล้วใช้แถบเลื่อน ลด Noise

เมื่อต้องการปรับตำแหน่งรูปถ่ายด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ปรับภาพด้วยตนเอง

 2. คลิก ปรับตำแหน่งรูปถ่าย หากคุณต้องการปรับตำแหน่งรูปถ่ายมากขึ้น ให้ใช้แถบเลื่อน

เมื่อต้องการครอบตัดรูปถ่ายด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วคลิก ครอบตัด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสัดส่วนของรูปถ่าย ในรายการ สัดส่วน ให้คลิกสัดส่วน

  • เมื่อต้องการระบุสัดส่วนรูปถ่ายแบบกำหนดเอง ในรายการ สัดส่วน ให้คลิก ปรับแต่งเอง แล้วลากมุมของกรอบการครอบตัดจนกว่ารูปถ่ายจะมีสัดส่วนตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการปรับขนาดเฟรมครอบตัด ให้ลากมุมของกรอบการครอบตัด หากคุณเลือกขนาดขนาดการพิมพ์มาตรฐาน เฟรมครอบตัดจะรักษาสัดส่วนเอาไว้ขณะที่มีการปรับขนาด เฟรมครอบตัดมาตรฐานสามารถมีความกว้างและความสูงเท่าใดก็ได้ ในการรักษาสัดส่วนของเฟรมครอบตัดแบบกำหนดเอง ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ ขณะที่คุณปรับขนาดเฟรมครอบตัด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนองค์ประกอบของรูปถ่าย ให้ลากเฟรมครอบตัดไปยังตำแหน่งใหม่ในรูปถ่าย

  • เมื่อต้องการหมุนเฟรมครอบตัดให้รูปถ่ายถูกครอบตัดในแนวตั้งหรือแนวนอน ให้คลิก หมุนเฟรม

 3. คลิก ครอบตัด อีกครั้งเพื่อนำภาพครอบตัดของคุณไปใช้

เมื่อต้องการแก้ไขจุดตาแดงด้วยตนเอง

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป คลิก ปรับภาพด้วยตนเอง แล้วคลิก ตาแดง

 2. ลากกล่องไปรอบดวงตาที่คุณต้องการแก้ไข แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

 3. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับดวงตาที่คุณต้องการแก้ไข

หมายเหตุ

 • หากคุณยังพบจุดตาแดงอยู่หลังจากใช้เครื่องมือ ตาแดง ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

เมื่อต้องการนำเอฟเฟกต์ขาวดำไปใช้ด้วยตนเอง

 • ดับเบิลคลิกที่รูปถ่ายเพื่อดูในโหมดดูทีละรูป แล้วเลือกเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการจาก เอฟเฟกต์

เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขของคุณ

หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปถ่ายของคุณ ให้คลิก ปิดไฟล์ และการเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้กระทำไว้ในรูปถ่าย ให้คลิก เลิกทำ

เมื่อต้องการปรับขนาดภาพถ่าย

 1. เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้นบนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม คุณสมบัติ คลิก ปรับขนาด

 2. คลิกที่รายการ เลือกขนาด จากนั้นเลือกขนาดภาพถ่ายของคุณ สำหรับขนาดที่กำหนดเอง ในกล่อง ขนาดสูงสุด ป้อนความกว้างสูงสุดที่คุณต้องการสำหรับภาพถ่ายของคุณ

 3. คลิก ปรับขนาดและบันทึก หากต้องการบันทึกภาพถ่ายที่ปรับขนาดแล้วไปยังที่ตั้งอื่น ให้คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการใช้ในการบันทึกภาพถ่ายที่ปรับขนาดแล้วของคุณ


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
ถามคำถามของคุณในฟอรั่ม

มีความเห็นเกี่ยวกับ Photo Gallery หรือไม่
ส่งคำติชมให้เรา