เปลี่ยนชนิดไฟล์รูปถ่ายใน Photo Gallery

Photo Gallery สามารถแสดงรูปถ่ายดิจิทัลจากกล้องถ่ายรูปและสแกนเนอร์ แต่ไม่สามารถแสดงรูปถ่ายที่ใช้ชนิดไฟล์บางชนิด คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ทุกชนิดที่ Photo Gallery สามารถแสดงได้

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขรูปถ่ายที่ Photo Gallery ไม่สามารถแสดง คุณจะสามารถเปลี่ยนชนิดไฟล์ของรูปถ่ายเป็นรูปแบบที่ Photo Gallery สามารถแสดงหรือแก้ไข เราขอแนะนำให้คุณใช้ชนิดไฟล์ JPEG

  1. เปิด Photo Gallery

  2. ดับเบิลคลิกที่ภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข

  3. บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม จัดการ คลิก ทำสำเนา เลือกชนิดไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่