ฉันจะนำเข้ารูปถ่ายจากกล้องดิจิทัล ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ ซีดี หรือดีวีดีได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มรูปถ่ายไปยัง Photo Gallery ด้วยการนำเข้าจากกล้องดิจิทัลหรือการ์ดหน่วยความจำหรือใช้สแกนเนอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้ารูปถ่ายจากอัลบั้มบน OneDrive หรือเพิ่มรูปถ่ายที่มีอยู่จากซีดี ดีวีดี หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปถ่ายที่นำเข้าจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน'

เมื่อต้องการนำเข้ารูปถ่ายจากกล้องดิจิทัล ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ ซีดี หรือดีวีดี

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องดิจิทัลหรือตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแผ่นดิสก์ถูกใส่เข้าไว้ในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เปิด Photo Gallery โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำว่า Photo Gallery และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก Photo Gallery
 3. คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก นำเข้ารูปถ่าย

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ ให้คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก นำเข้า หากคุณต้องการนำเข้าจากซีดีหรือดีวีดี ให้เลือกไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

 5. คลิก นำเข้า

 6. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ เช่น ที่สำหรับบันทึกไฟล์หรือรูปแบบไฟล์ที่จะใช้สำหรับชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์

 7. เลือก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า หรือ นำเข้ารายการใหม่ทั้งหมดทันที

 8. คลิก ถัดไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า

 1. คลิก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 2. ระบุ เลือก และตั้งชื่อกลุ่มที่คุณต้องการนำเข้า

  • ตามค่าเริ่มต้น รูปถ่ายจะได้รับการจัดกลุ่มตามวันที่ที่ถ่าย เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาสำหรับการระบุกลุ่ม ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง ให้เลื่อนตัวเลื่อน ปรับเปลี่ยนกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มรูปถ่ายที่จะนำเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆ แต่ละกลุ่ม

  • เมื่อต้องการดูรูปถ่ายทั้งหมดในกลุ่ม ให้คลิก ดูรายการทั้งหมด ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม หากคุณไม่ต้องการนำเข้ารูปถ่ายทั้งหมดในกลุ่ม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปถ่ายที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

  • สำหรับแต่ละกลุ่มของรูปถ่ายที่คุณต้องการนำเข้า ให้คลิก ป้อนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม

  • ในการกำหนดแท็กให้กับกลุ่ม ให้คลิก เพิ่มแท็ก ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม แล้วพิมพ์แท็กหนึ่งอันหรือมากกว่า โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วกด Enter

  คลิก นำเข้า รูปถ่ายแต่ละกลุ่มถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

นำเข้ารูปถ่ายใหม่ทั้งหมดบนอุปกรณ์

 1. คลิก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 2. ในการกำหนดแท็กให้กับกลุ่มรูปถ่ายที่คุณกำลังนำเข้า ให้คลิก เพิ่มแท็ก ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม แล้วพิมพ์แท็กหนึ่งอันหรือมากกว่า โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วกด Enter

 3. คลิก นำเข้า

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณลบรูปถ่ายออกจากการ์ดหน่วยความจำหรือกล้อง คุณอาจต้องการคัดลอกรูปถ่ายไปยังดีวีดีหรือซีดีที่สามารถบันทึกได้ ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือในบริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณมีสำเนาสำรอง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่