นำเข้ารูปถ่ายไปยัง Photo Gallery

คุณสามารถเพิ่มรูปถ่ายไปยัง Photo Gallery ด้วยการนำเข้าจากกล้อง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซีดีหรือดีวีดี รูปถ่ายที่นำเข้าจะจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรูปถ่ายจากอัลบั้มบน OneDrive หรือจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนพีซีของคุณ

เมื่อต้องการนำเข้ารูปถ่ายจากกล้อง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซีดีหรือดีวีดี

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ หรือแผ่นดิสก์ถูกใส่เข้าไว้ในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของพีซีของคุณ

 2. เปิด Photo Gallery

 3. คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก นำเข้า

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ ให้คลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก นำเข้า หากคุณต้องการนำเข้าจากซีดีหรือดีวีดี ให้เลือกไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

 5. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ เช่น ที่สำหรับบันทึกไฟล์หรือรูปแบบไฟล์ที่จะใช้สำหรับชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์

 6. คลิกหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้: ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า หรือ นำเข้ารายการใหม่ทั้งหมดทันที

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า

 1. คลิก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 2. ระบุ เลือก และตั้งชื่อกลุ่มที่คุณต้องการนำเข้า

  • รูปถ่ายจะได้รับการจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามวันที่ที่ถ่าย เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาสำหรับการระบุกลุ่ม ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง ให้เลื่อนตัวเลื่อน ปรับเปลี่ยนกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มรูปถ่ายที่จะนำเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างๆ แต่ละกลุ่ม

  • เมื่อต้องการดูรูปถ่ายทั้งหมดในกลุ่ม ให้คลิก ดูรายการทั้งหมด ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม หากคุณไม่ต้องการนำเข้ารูปถ่ายทั้งหมดในกลุ่ม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปถ่ายที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

  • สำหรับแต่ละกลุ่มของรูปถ่ายที่คุณต้องการนำเข้า ให้คลิก ป้อนชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับกลุ่ม

  • ในการกำหนดแท็กให้กับกลุ่ม ให้คลิก เพิ่มแท็ก ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม แล้วพิมพ์แท็กหนึ่งอันหรือมากกว่า โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วกด Enter

  คลิก นำเข้า รูปถ่ายแต่ละกลุ่มถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน

นำเข้ารายการใหม่ทั้งหมดทันที

 1. คลิก ตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดกลุ่มรายการที่จะนำเข้า แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 2. ในการกำหนดแท็กให้กับกลุ่มรูปถ่ายที่คุณกำลังนำเข้า ให้คลิก เพิ่มแท็ก ที่อยู่ข้างๆ กลุ่ม แล้วพิมพ์แท็กหนึ่งอันหรือมากกว่า โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วกด Enter

 3. คลิก นำเข้า

เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์รูปถ่ายอื่นๆ ไว้ใน Photo Gallery (เช่น จาก OneDrive หรือจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนพีซีของคุณ)

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก รวมโฟลเดอร์

 2. คลิก เพิ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไว้ใน Photo Gallery

 3. คลิก รวมโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณลบรูปถ่ายออกจากกล้องหรืออุปกรณ์อื่น คุณอาจต้องการคัดลอกรูปถ่ายไปยังดีวีดีหรือซีดีที่สามารถบันทึกได้ ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือในบริการเก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณมีสำเนาสำรอง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่