แบ่งปันและเผยแพร่รูปถ่ายจาก Photo Gallery

หากคุณมีโปรแกรมอีเมลติดตั้งอยู่บนพีซีของคุณ คุณจะสามารถแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมลจาก Photo Gallery หากคุณติดตั้งโปรแกรมจดหมายเป็นโปรแกรมอีเมลตามค่าเริ่มต้นของคุณ และตั้งค่าบัญชีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งบัญชีไว้บนโปรแกรมดังกล่าว คุณจะสามารถส่งรูปถ่ายจาก Photo Gallery โดยใช้อีเมลรูปถ่าย อีเมลรูปถ่ายช่วยให้คุณแบ่งปันรูปถ่ายได้มากกว่าการแบ่งปันรูปถ่ายในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมล เพราะรูปถ่ายที่คุณส่งจะถูกอัปโหลดไปยัง OneDrive และไม่ได้ส่งไปยังกล่องขาเข้าของผู้รับ

นอกจากนี้ คุณสามารถเผยแพร่รูปถ่ายและวิดีโอจาก Photo Gallery ไปยังบล็อกหรือเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Facebook และ YouTube

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแบ่งปันรูปถ่ายหรือวิดีโอในรูปแบบของสิ่งที่แนบไปกับอีเมลจาก Photo Gallery

 1. เปิด Photo Gallery แล้วเลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก อีเมล

 3. เลือกขนาดสำหรับรูปถ่าย แล้วคลิก แนบ

การแบ่งปันรูปถ่ายด้วยอีเมลรูปถ่ายจาก Photo Gallery (คุณต้องมีโปรแกรมจดหมายเป็นโปรแกรมอีเมลตามค่าเริ่มต้นของคุณ และตั้งค่าบัญชีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งบัญชีไว้บนโปรแกรมดังกล่าว)

 1. เปิด Photo Gallery และเลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปันด้วยอีเมลรูปถ่าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก อีเมลรูปถ่าย

 3. เลือก ส่งรูปถ่ายเป็นสิ่งที่แนบมา เลือกขนาดสำหรับรูปถ่าย แล้วคลิก แนบ

การเผยแพร่รูปถ่ายและวิดีโอไปยังบล็อกหรือเว็บไซต์

 1. เปิด Photo Gallery

 2. เลือกรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการเผยแพร่ จากนั้นคลิกแท็บ สร้าง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการเผยแพร่รูปถ่ายและวิดีโอไปยังบล็อกในกลุ่ม ใช้ร่วมกัน คลิก ประกาศในบล็อก

  • หากต้องการเผยแพร่รูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บไซต์ ในกลุ่ม ประกาศ เลือกปลายทางการเผยแพร่ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มปลายทางการเผยแพร่อื่นไปยังกลุ่ม ใช้ร่วมกัน ให้คลิก เพิ่มปลั๊กอิน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่