การค้นหารูปถ่ายที่เพิ่งแก้ไขใน Photo Gallery

บนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะค้นหารูปถ่ายได้ยากหากรูปถ่ายได้มีการแก้ไขหรือวันที่ การจัดอันดับ หรือข้อมูลอื่นมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่ซ่อนไว้บนคอมพิวเตอร์

  1. เปิด ตัวเลือกโฟลเดอร์ โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม จากนั้นคลิก แผงควบคุม แล้วคลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
  2. คลิกแท็บ มุมมอง

  3. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือก แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • เป็นที่ทราบดีว่าซอฟต์แวร์ 2011 McAfee VirusScan จะเปลี่ยนคุณสมบัติไฟล์ของรูปถ่ายที่แก้ไขให้เป็นสถานะ ซ่อน เพื่อป้องกันรูปถ่ายไม่ให้ปรากฏในเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ McAfee

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่