ฉันจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ได้อย่างไร

บัญชี Microsoft ของคุณคือ ที่อยู่อีเมลพร้อมรหัสผ่านที่คุณใช้งานเพื่อลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมหรือบริการใดๆ ของ Microsoft เช่น Outlook.com, Hotmail, Messenger, OneDrive, Xbox LIVE หรือ Office Live

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้บริการ Microsoft บนเว็บ

 1. ไปที่ หน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี หรือเว็บไซต์ของ Microsoft ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

 2. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

  หรือ

  หากบัญชี Microsoft ของคุณได้รับการบันทึกไว้ในหน้าการลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้เลือกบัญชีนั้น และป้อนรหัสผ่านของคุณหากยังไม่ได้บันทึกรหัสผ่านไว้

 3. หากต้องการบันทึกบัญชีและรหัสผ่าน Microsoft ของคุณในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้เสมอ

 4. คลิก ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ

 • หากหน้าลงชื่อเข้าใช้แสดงบัญชี Microsoft อื่นซึ่งไม่ใช่บัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft อื่น

 • ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน หรือห้องสมุด ห้ามใช้ตัวเลือก ให้ฉันลงชื่อเข้าใช้เสมอ

 • หากต้องการศึกษาวิธีลงชื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสแบบใช้ครั้งเดียว ให้ดูที่ รหัสแบบใช้ครั้งเดียวคืออะไร

 • หากคุณลืมรหัสผ่าน ให้ดูที่ ฉันจะกำหนดรหัสผ่านของฉันใหม่ได้อย่างไร

เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรม Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

 2. ป้อนบัญชีและรหัสผ่าน Microsoft ของคุณ

 3. หากต้องการบันทึกบัญชี Microsoft และรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก บันทึก ID และรหัสผ่านของฉัน

  คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลนี้อีกในครั้งถัดไปที่ลงชื่อเข้าใช้

 4. หากต้องการให้ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรม Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

  ระบบจะไม่แสดงพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้ซ้ำอีก เมื่อคุณเปิดโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. คลิก ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ

 • หากต้องการเลิกการบันทึกบัญชี Microsoft ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย ลบข้อมูลของฉัน ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ หากต้องการไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อออกก่อน โดยคลิกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของโปรแกรม Microsoft แล้วคลิกลิงก์เพื่อลงชื่อออก คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบข้อมูลของฉัน

 • หากต้องการยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโปรแกรม Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลงชื่อออกก่อน โดยคลิกชื่อของคุณที่มุมบนขวาของโปรแกรม Microsoft แล้วคลิกลิงก์เพื่อลงชื่อออก คลิก ลงชื่อเข้าใช้ ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้

ไปที่บัญชี


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?
ส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
สนทนากับฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

มีข้อเสนอแนะหรือไม่
ให้คำติชมแก่เรา