เหตุใดฉันจึงลงทะเบียนรับบัญชี Microsoft ไม่ได้

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามลงทะเบียนบัญชี Microsoft ให้ลองทำสิ่งต่อไปนี้:

  • หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีรหัสข้อผิดพลาด 450 หรือขึ้นต้นด้วยตัวอักษร LEFKPK อาจเกิดปัญหาชั่วคราวกับบริการลงทะเบียนบัญชี Microsoft ให้รอ 24ชั่วโมง แล้วลองสร้างบัญชีอีกครั้ง หากคุณยังคงไม่สามารถสร้างบัญชีหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับมีรหัส 675b ให้รอต่อไป แล้วลองอีกครั้ง

  • หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับมีรหัส 0x800482d4 หรือขึ้นต้นด้วย LEFKPK ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoftของคุณ คุณสามารถลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาบัญชี Microsoft ของคุณ ตัวแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหามีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่สามารถใช้งานได้กับทุกภาษา