ฉันจะตั้งค่าไซต์ FTP สำหรับรูปถ่ายในบล็อกได้อย่างไร

เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพลงในบล็อก รูปภาพนั้นต้องได้รับการจัดเก็บแบบออนไลน์ ผู้ให้บริการบล็อกหลายรายมีการจัดเก็บแบบออนไลน์สำหรับรูปของคุณ โดยที่บางแห่งกำหนดให้คุณตั้งค่าการจัดเก็บแบบออนไลน์ของคุณเอง หากคุณใช้บริการบล็อกที่ไม่มีการจัดเก็บแบบออนไลน์ คุณจะต้องค้นหาบริการการโฮสต์ที่ให้บริการไซต์ File Transfer Protocol (FTP) แก่คุณ

บริการการโฮสต์สามารถให้ข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการตั้งค่าไซต์ FTP ใน Writer แก่คุณ หลังจากคุณมีข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถเพิ่มไซต์ FTP ได้

เมื่อต้องการตั้งค่าไซต์ FTP ใน Writer

 1. เปิด Writer โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Writer จากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Writer
 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิกบัญชีบล็อกที่คุณต้อการใช้

 3. คลิก แท็บบัญชีผู้ใช้บล็อก ให้คลิก ตัวเลือกบล็อก

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขการตั้งค่าบล็อก ให้คลิก รูปภาพ

 5. เลือก อัปโหลดรูปภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP แล้วคลิก กำหนดค่า FTP

 6. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง

  • ชื่อโฮสต์. ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ FTP ของคุณ

  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชี FTP ของคุณ

  • เส้นทางของโฟลเดอร์การประกาศ. พาธของแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์ FTP เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์นี้ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู

  • เว็บแอดเดรสของโฟลเดอร์การประกาศ. เว็บแอดเดรสของโฟลเดอร์ที่มีรูป

เมื่อต้องการเพิ่มรูปลงในประกาศของคุณ

หลังจากคุณตั้งค่าไซต์ FTP แล้ว คุณจะต้องเพิ่มรูปภาพลงในประกาศของคุณ

 1. เปิด Writer โดยคลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Writer จากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Writer
 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปภาพ

 3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

 4. หากระบบถาม ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของไซต์ FTP ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่