แป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถทำงานทั่วไปได้หลายอย่างใน Writer เพียงใช้แป้นพิมพ์

แสดงทั้งหมด

ทางลัดสำหรับการจัดทำบล็อกและการประกาศ

เพื่อดำเนินการนี้ กดแป้นนี้
เพื่อดำเนินการนี้

สร้างประกาศใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+N

เพื่อดำเนินการนี้

สร้างเพจใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เพื่อดำเนินการนี้

เปิดประกาศ

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เพื่อดำเนินการนี้

บันทึกประกาศ

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เพื่อดำเนินการนี้

ประกาศรายการ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+P

เพื่อดำเนินการนี้

ประกาศแบบร่างไปยังบล็อก

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+D

เพื่อดำเนินการนี้

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

กดแป้นนี้

Ctrl+K

เพื่อดำเนินการนี้

เพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์

กดแป้นนี้

Ctrl+J

เพื่อดำเนินการนี้

เพิ่มรูปภาพจากเว็บ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+J

เพื่อดำเนินการนี้

ดูคุณสมบัติของประกาศ

กดแป้นนี้

F2

เพื่อดำเนินการนี้

กำหนดประเภท

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+C

เพื่อดำเนินการนี้

อัปเดตชุดรูปแบบบล็อก

กดแป้นนี้

Ctrl+F11

เพื่อดำเนินการนี้

เปลี่ยนเป็นมุมมองแก้ไข

กดแป้นนี้

F11

เพื่อดำเนินการนี้

เปลี่ยนเป็นมุมมองแสดงตัวอย่าง

กดแป้นนี้

F12

เพื่อดำเนินการนี้

เปลี่ยนเป็นมุมมองต้นฉบับ

กดแป้นนี้

Shift+F11

ทางลัดการจัดรูปแบบข้อความ

เพื่อดำเนินการนี้ กดแป้นนี้
เพื่อดำเนินการนี้

ตัวหนา

กดแป้นนี้

Ctrl+B

เพื่อดำเนินการนี้

ทำให้เป็นตัวเอียง

กดแป้นนี้

Ctrl+I

เพื่อดำเนินการนี้

ขีดทับ

กดแป้นนี้

Ctrl+H

เพื่อดำเนินการนี้

ขีดเส้นใต้

กดแป้นนี้

Ctrl+U

เพื่อดำเนินการนี้

ตัวห้อย

กดแป้นนี้

Ctrl+=

เพื่อดำเนินการนี้

ตัวยก

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+=

เพื่อดำเนินการนี้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+L

เพื่อดำเนินการนี้

ล้างการจัดรูปแบบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Space

เพื่อดำเนินการนี้

จัดข้อความไว้กึ่งกลาง

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เพื่อดำเนินการนี้

จัดข้อความชิดซ้าย

กดแป้นนี้

Ctrl+L

เพื่อดำเนินการนี้

จัดข้อความชิดขวา

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เพื่อดำเนินการนี้

ขึ้นย่อหน้าใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+N

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 1

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+1

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 2

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+2

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 3

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+3

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 4

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+4

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 5

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+5

เพื่อดำเนินการนี้

หัวข้อ 6

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+6

เพื่อดำเนินการนี้

กำหนดทิศทางข้อความจากซ้ายไปขวา
(ใช้งานได้ในโหมด RTL เท่านั้น)

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift ด้านซ้าย

เพื่อดำเนินการนี้

กำหนดทิศทางข้อความจากขวาไปซ้าย
(ใช้งานได้ในโหมด RTL เท่านั้น)

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift ด้านขวา

ทางลัดทั่วไป

เพื่อดำเนินการนี้ กดแป้นนี้
เพื่อดำเนินการนี้

ตัด

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เพื่อดำเนินการนี้

คัดลอก

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เพื่อดำเนินการนี้

วาง

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เพื่อดำเนินการนี้

วางแบบพิเศษ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt ด้านซ้าย+V

เพื่อดำเนินการนี้

เลือกทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เพื่อดำเนินการนี้

ค้นหา

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เพื่อดำเนินการนี้

เลิกทำ

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เพื่อดำเนินการนี้

ทำซ้ำ

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เพื่อดำเนินการนี้

พิมพ์

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เพื่อดำเนินการนี้

แสดงหรือซ่อน Ribbon

กดแป้นนี้

Ctrl+F1

เพื่อดำเนินการนี้

ดูวิธีใช้สำหรับ Writer

กดแป้นนี้

F1

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่