ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางคำถามเกี่ยวกับ Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิต

แสดงทั้งหมด

ความแตกต่างระหว่าง Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิตคืออะไร

คำว่า 32 บิต และ 64 บิต หมายถึงวิธีการที่ตัวประมวลผล ของคอมพิวเตอร์ (มักเรียกว่าCPU) จัดการกับข้อมูล Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิตถูกออกแบบไว้สำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 32 บิตหรือ 64 บิต ตามลำดับ

Windows รุ่น 64 บิต สามารถใช้งานหน่วยความจำได้มากกว่า Windows. รุ่น 32 บิต ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการสลับเข้าและออกจากหน่วยความจำ ด้วยการเก็บกระบวนการดังกล่าวไว้ใน หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ได้มากกว่าบนฮาร์ดดิสก์ จึงทำให้ประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยรวมเพิ่มขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ไปที่ คำอธิบายความแตกต่างระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิตและWindows Vistaรุ่น 64 บิต ทางออนไลน์

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันกำลังเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือรุ่น 64 บิต

เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows 32 บิตหรือ 64 บิต ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  2. ภายใต้ ระบบ คุณสามารถดูประเภทของระบบ

คอมพิวเตอร์ของฉันสามารถเรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิตได้หรือไม่

เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Windows รุ่น 64 บิต คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีตัวประมวลผล 64 บิต เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถเพิ่มเติมในการใช้งานหน่วยความจำของ Windows Vista รุ่น 64 บิต คุณควรมี RAM อย่างน้อย 4 GB ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโปรแกรมควบคุม 64 บิต สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ และโปรแกรมจะทำงานในสภาพแวดล้อม Windows 64 บิต โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แบบ 32 บิตจะไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิต หากคุณพยายามติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่มีโปรแกรมควบคุมเพียง 32 บิต ฮาร์ดแวร์นั้นจะทำงานไม่ถูกต้องบน Windows รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ โปรแกรมที่พยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 32 บิตบน Windows รุ่น 64 บิตจะพบข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับ Windows รุ่น 64 บิต โปรดติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

เมื่อต้องการทราบความเร็วตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

  1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

  2. ภายใต้ ระบบ คุณสามารถดูประเภทและความเร็วของตัวประมวลผลได้

ฉันสามารถปรับปรุง Windows รุ่น 32 บิต ไปเป็น Windows รุ่น 64 บิตได้หรือไม่

ไม่ได้ ถ้าคุณกำลังใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต คุณจะสามารถปรับรุ่นเป็น Windows รุ่น 32 บิตอีกระบบหนึ่งเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณกำลังใช้งาน Windows Vista รุ่น 64 บิต คุณจะสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่น 64 บิตอีกระบบหนึ่งเท่านั้น

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับรุ่น Windows รุ่น 32 บิต และ 64 บิต ให้ไปที่ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (32 บิต) หรือ ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista (64 บิต) ทางออนไลน์

หากคุณต้องการย้ายจาก Windows รุ่น 32 บิตไปเป็น Windows Vista รุ่น 64 บิต ให้สำรองแฟ้มและทำการติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตใหม่ทั้งหมด

ฉันสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมความเร็ว 32 บิตในคอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิตได้หรือไม่

โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมที่มีไว้สำหรับให้คอมพิวเตอร์เรียกใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต จะทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows รุ่น 64 บิตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน ถ้าโปรแกรม 32 บิตใช้โปรแกรมควบคุมที่ฝังอยู่ โปรแกรมควบคุมอาจไม่ทำงานในสภาพแวดล้อม 64 บิต ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิต ควรเรียกใช้งานโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิตเพื่อให้ผลที่ดีที่สุด

ฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิต

คอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิตจะประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ความเร็ว 32 บิตถึงสองเท่า และจะมี หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) มากกว่า ดังนั้น คอมพิวเตอร์ความเร็ว 64 บิตจึงเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณทำงานกับวิดีโอ การค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ เกมและโปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องการการคำนวณแบบซับซ้อนและต้องใช้หน่วยความจำมาก อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ความเร็ว 32 บิตจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกระดาษคำนวณ เว็บเบราว์เซอร์ และโปรแกรมประมวลผลคำจะทำงานด้วยความเร็วเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ความเร็ว 32 บิตหรือ 64 บิต

โปรแกรมที่เรียกใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต จะทำงานดีขึ้นถ้าทั้งโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์และโปรแกรม 64 บิต พร้อมใช้งาน ชนิดโปรแกรมต่อไปนี้อาจทำงานดีขึ้นบน Windows Vista รุ่น 64 บิต:

  • ซอฟต์แวร์ CAD (Computer Aided Design)

  • โปรแกรมแก้ไขรูปภาพและวิดีโอ

  • เกมและโปรแกรมอื่นๆ ที่ต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อน

  • โปรแกรมที่เข้าถึงและทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

  • โปรแกรมการบันทึกและการวิเคราะห์วิดีโอที่บันทึกข้อมูลจำนวนมากลงในหน่วยความจำ

ถ้าฉันเรียกใช้งาน Windows รุ่น 64 บิต ฉันต้องมีโปรแกรมควบคุม 64 บิตสำหรับอุปกรณ์ของฉันหรือไม่

ต้องมี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดต้องมีโปรแกรมควบคุม 64 บิต เพื่อทำงานบน Windows รุ่น 64 บิต เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีตรวจสอบโปรแกรมควบคุม โปรดดู การซ่อมแซมหรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม หรือไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมได้โดยการไปยังเว็บไซต์Windows Vista Upgrade Advisor

โปรแกรม 32 บิตบางชนิดอาจใช้โปรแกรมควบคุม 32 บิตที่ฝังอยู่ ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง