คุณจะต้องเปิดใช้งาน Windows ภายใน 30 วันหลังจากการติดตั้ง

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่าสำเนา Windows ของคุณเป็นของแท้และไม่มีการใช้บนคอมพิวเตอร์เกินจำนวนเครื่องที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต ด้วยวิธีนี้ การเปิดใช้งานจะช่วยป้องกันการปลอมแปลงซอฟต์แวร์ ด้วยสำเนา Windows ที่มีการเปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะทุกอย่างของ Windows ได้

  • เปิด 'การเปิดใช้งาน Windows' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก คลิกที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน