การเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า

คุณสามารถแก้ไขเอกสารในหลายภาษาได้โดยการเปลี่ยนภาษา (ภาษาสำหรับการป้อนค่า) ที่คุณพิมพ์ ภาษาสำหรับการป้อนค่าจะรวมอยู่ใน Windows แต่คุณต้องเพิ่มลงในรายการภาษาก่อนที่จะใช้

  1. เปิด 'ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา แล้วคลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์

  3. ภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

  4. คลิกสองครั้งที่ภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกสองครั้งที่บริการป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกตัวเลือกบริการป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง