การเพิ่มและแสดงเนื้อเพลงใน Windows Media Player

คุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงเข้าไปในแฟ้มเพลงใน Windows Media Player ที่ปรากฏอยู่ในแท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ ในขณะที่คุณเล่นแฟ้มต่างๆ เนื้อเพลงสามารถเป็นได้ทั้งแบบคงที่และปรับให้ตรงกับเพลง โดยเนื้อเพลงแบบคงที่จะปรากฏขึ้นทั้งหมดในคราวเดียวกันเป็นข้อความที่คุณสามารถเลื่อนดูได้ในขณะที่แฟ้มเล่นเพลง ส่วนเนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลงจะปรากฏตามช่วงเวลาที่คุณกำหนดในขณะที่แฟ้มเล่นเพลง

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มเนื้อเพลงแบบคงที่

 1. นำทางไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อเพลงต่างๆ และระบุศิลปิน อัลบั้มรวมทั้งเพลงที่คุณต้องการเนื้อเพลง หากคุณหาเนื้อเพลงไม่พบหรือต้องการสร้างเนื้อเพลงของคุณเอง ให้พิมพ์เนื้อเพลงลงในโปรแกรมประมวลผลคำหรือตัวแก้ไขข้อความ

 2. เลือกข้อความของเนื้อเพลง และคัดลอกไปยัง 'คลิปบอร์ด' โดยการกด CTRL+C

 3. ในโปรแกรมเล่น คลิกแท็บไำลบรารี แล้วเปิดแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อเพลงเข้าไป

 4. คลิกขวาที่แฟ้ม จากนั้น คลิก ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง

  ถ้าไม่มีคำสั่ง ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง ให้นำคุณสมบัติ 'อ่านอย่างเดียว' ออกจากแฟ้ม ซึ่งทำได้โดยค้นหาแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกขวาที่ไฟล์ คลิก คุณสมบัติ จากนั้น ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว

 5. คลิกแท็บ เนื้อเพลง แล้วคลิก เพิ่ม

 6. ในกล่อง ภาษา คลิกเลือกภาษาที่คุณต้องการ

 7. วางเนื้อเพลงลงในกล่อง ข้อความ

การเพิ่มเนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มเนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลงคือการแปลงสำเนาของเนื้อเพลงแบบคงที่ของเพลงโดยใช้ 'ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง'

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มเนื้อเพลงแบบคงที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กด ENTER หลังเนื้อเพลงแต่ละบรรทัด

 2. ในแท็บ เนื้อเพลง ของ ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง คลิก เนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลง

 3. รอให้โปรแกรมเล่นโหลดข้อมูลเนื้อเพลงแบบคงที่เข้าไปในพื้นที่เส้นเวลา เนื้อเพลงแบบคงที่แต่ละบรรทัดจะมีกำหนดเวลาบนเส้นเวลา

 4. ปรับค่าเวลาเพื่อให้เนื้อเพลงตรงกับเสียงร้องในเพลง ซึ่งทำได้โดยคลิกค่าที่อยู่ในคอลัมน์เวลา สำหรับบทเพลง คลิก แก้ไข แล้วพิมพ์ค่าเวลาใหม่

  คุณสามารถทดสอบว่าค่าเวลาที่ปรับปรุงแล้วนั้นตรงกับเสียงร้องในเพลงมากเพียงใดโดยคลิกค่าเวลา แล้วคลิก เล่น เพลงจะเริ่มเล่นที่เวลาใหม่ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะพอใจกับข้อมูลที่ปรับให้ตรงกัน

 5. เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อเพลงเพิ่มเติม คลิก เพิ่ม ในพื้นที่เส้นเวลา รายการใหม่จะปรากฏขึ้นในพื้นที่เส้นเวลาพร้อมกับเวลาที่กำหนดขึ้นเองทางซ้าย และข้อความ พิมพ์เนื้อเพลงที่นี่ จะปรากฏอยู่ทางขวา

 6. เพิ่มข้อความที่คุณต้องการและปรับเวลาให้ตรงกับเสียงร้อง

 7. เพิ่มเนื้อเพลงที่คุณต้องการเข้าไป แล้วคลิก ตกลง

 8. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

การแสดงเนื้อเพลง

 1. คลิกเมนู เล่น แล้วชี้ไปยัง เนื้อเพลง คำอธิบายเฉพาะ และคำบรรยาย แล้วคลิกเปิดถ้าพร้อมใช้งาน

  ถ้ามองไม่เห็นเมนู เล่นให้แสดงเมนูแบบคลาสสิค

 2. เริ่มเล่นแฟ้มที่มีเนื้อเพลง แล้วคลิก กำลังเล่นในขณะนี้ เนื้อเพลงจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง

  ถ้าแฟ้มมีทั้งคำอธิบายเฉพาะและเนื้อเพลง โปรแกรมจะแสดงเฉพาะคำอธิบายเฉพาะเท่านั้น หากแฟ้มมีเนื้อเพลงทั้งแบบคงที่และปรับให้ตรงกับเพลง โปรแกรมจะแสดงเนื้อเพลงแบบคงที่จนกว่าจะถึงค่าเวลาของบทเพลงส่วนที่มีการปรับให้ตรงกับเพลงส่วนแรก จากนั้นเนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลงจะแทนที่เนื้อเพลงแบบคงที่ คุณสามารถลบเนื้อเพลงแบบคงที่ได้ถ้าต้องการให้เนื้อเพลงแบบปรับให้ตรงกับเพลงปรากฏขึ้นเพียงอย่างเดียว

หมายเหตุ

 • การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำสำเนารายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ รายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟฟิก เนื้อเพลง ภาพถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว คลิปภาพยนตร์และวิดีโอ เช่นเดียวกับเสียงและเพลง (รวมไปถึง MP3 ที่เข้ารหัสไว้) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศอาจเป็นเหตุให้คุณได้รับโทษในทางแพ่งและ/หรือทางอาญาที่ร้ายแรง