การเพิ่มแฟ้มสื่อดิจิทัลลงใน Windows Media Center

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกหรือดิจิทัลเพิ่มเติมเพื่อเล่นและบันทึกรายการโทรทัศน์ใน Windows Media Center

ใน Windows Media Center คุณสามารถระบุโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์หรือบนเครือข่ายเฉพาะที่ของคุณที่จะเก็บแฟ้มสื่อดิจิทัล เมื่อทำเช่นนั้น แฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์เหล่านี้จะพร้อมให้คุณใช้งานในไลบรารีรูปภาพ วิดีโอ และเพลงใน Windows Media Center ถ้าคุณเพิ่มหรือลบแฟ้มสื่อดิจิทัล ไลบรารีดังกล่าวจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ Windows Media Center ค้นหาเมื่อจะหารายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ ให้ดูที่ การบันทึกรายการโทรทัศน์

 1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า

 2. คลิก การติดตั้งไลบรารี

 3. คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ที่ต้องการดู แล้วคลิก ถัดไป

 4. โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มสื่อดิจิทัลของคุณ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ใด แล้วคลิก ถัดไป

 5. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละโฟลเดอร์

 6. เมื่อคุณกาเครื่องหมายโฟลเดอร์ที่เหมาะสมทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  หลังจากที่คุณเพิ่มแฟ้มเสร็จแล้ว อาจใช้เวลาหลายนาทีที่แฟ้มดังกล่าวจะไปปรากฏในไลบรารี

 7. (ทางเลือก) เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มสื่อดิจิทัลที่จัดเก็บอยู่บนไดรฟ์เครือข่ายที่แมป ให้คลิก เพิ่มโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์นี้ แทน เพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์อื่น ใน 'การตั้งค่าไลบรารี'

 8. (ทางเลือก) เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นก่อนหน้า คอมพิวเตอร์ Windows Media Center จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ Workgroup เดียวกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

หมายเหตุ

 • Windows Media Center ช่วยให้คุณสามารถริพ เขียน เก็บ และจัดระเบียบเพลง วิดีโอ รูปภาพ และรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและอย่าคัดลอกหรือนำรายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไปใช้ด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างของรายการที่อาจได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์รวมถึง เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง ภาพถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว คลิปภาพยนตร์และวิดีโอ เช่นเดียวกับเสียงและเพลง (รวมทั้งที่เข้ารหัสเป็น MP3 ไว้)

  การใช้รายการที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจเป็นเหตุให้คุณได้รับโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญาที่ร้ายแรง การคัดลอกและการใช้รายการที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยังเป็นการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานซึ่งเป็นข้อตกลงที่คุณได้ยอมรับเมื่อติดตั้ง Windows Vista เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งาน ที่นี่