คุณสามารถใช้ไลบรารีของ Windows Media Player เพื่อช่วยคุณในการจัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัลทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมไปจนถึงเพลง วิดีโอและรูปภาพต่างๆ เมื่อคุณเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของคุณ คุณสามารถเล่นแฟ้ม เขียนแผ่นซีดีรวมเพลง สร้างรายการที่จะเล่น ทำให้ข้อมูลแฟ้มตรงกันกับอุปกรณ์เล่นเพลงและวิดีโอแบบพกพาได้ และใช้แฟ้มร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านของคุณ วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของคุณมีหลายวิธี ได้แก่

 • การตรวจสอบโฟลเดอร์ เมื่อคุณใช้งานโปรแกรมเล่นเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะค้นหาโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเก็บไฟล์แฟ้ม วิดีโอและรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ แล้วเพิ่มแฟ้มเหล่านั้นลงไปในไลบรารีของคุณ ถ้าคุณเคยเพิ่มหรือลบแฟ้มจากโฟลเดอร์เหล่านี้ โปรแกรมเล่นจะปรับปรุงไลบรารีโดยอัตโนมัติอย่างเหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่โปรแกรมเล่นจะตรวจสอบได้หากคุณเก็บแฟ้มสื่อดิจิทัลบางอย่างไว้ในตำแหน่งที่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

 • การเพิ่มแฟ้มสื่อที่คุณเล่น เมื่อคุณเล่นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเล่นจะเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของคุณโดยอัตโนมัติถ้าไฟล์ดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ไลบรารีของคุณ โปรแกรมเล่นจะไม่เพิ่มแฟ้มที่คุณเล่นจากสื่อที่จัดเก็บแบบเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์จัดเก็บแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณเล่นแฟ้มที่เก็บอยู่บนการ์ด CompactFlash ซีดีข้อมูล หรือในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายของคุณ โปรแกรมเล่นจะไม่เพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของคุณโดยอัตโนมัติ

 • การริพเพลงจากซีดี คุณสามารถใช้โปรแกรมเล่นในการริพเพลงจากซีดีเพลงของคุณ ในระหว่างการริพ เพลงจะถูกสร้างขึ้นเป็นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอจากร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถลงทะเบียนกับร้านค้าออนไลน์ในขณะที่ใช้โปรแกรมเล่นอยู่ได้ เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มเพลงและวิดีโอจากร้านค้าออนไลน์ได้

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสองวิธีแรก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ โปรดดู การริพเพลงจากซีดี และการซื้อสินค้าออนไลน์

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่โปรแกรมเล่นจะตรวจสอบ

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี แล้วคลิก เพิ่มลงในไลบรารี

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มลงในไลบรารี ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของฉัน ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบแฟ้มสื่อดิจิทัลที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' ส่วนตัวของคุณ รวมทั้งแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' สาธารณะที่ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงได้

  • โฟลเดอร์ของฉันและโฟลเดอร์ของบุคคลอื่นที่ฉันเข้าถึงได้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบแฟ้มสื่อดิจิทัลที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' ส่วนตัวของคุณ แฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' สาธารณะ รวมทั้งแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' ส่วนตัวของผู้ใช้อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถตรวจสอบแฟ้มที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่นได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้เลือกที่จะใช้โฟลเดอร์นั้นร่วมกับคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โฟลเดอร์ร่วมกับบุคคลอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช'้ ของ Windows

 3. คลิก ตัวเลือกขั้นสูง แล้วเลือกทำดังต่อไปนี้

  • หากต้องการตรวจสอบโฟลเดอร์เพิ่มเติม คลิก เพิ่ม แล้วระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์

  • หากต้องการหยุดตรวจสอบโฟลเดอร์ที่คุณได้เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจะเอาออกจากรายการ แล้วคลิก เอาออก หากต้องการหยุดตรวจสอบโฟลเดอร์ที่เพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ คลิกโฟลเดอร์ แล้วคลิกละเว้น

  • หากต้องการระบุว่าโปรแกรมเล่นควรเพิ่มแฟ้มที่ลบออกไปจากไลบรารีก่อนหน้านี้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มแฟ้มที่ถูกลบออกไปจากไลบรารีก่อนหน้านี้

  • หากต้องการป้องกันไม่ให้แฟ้มที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดที่ต้องการถูกเพิ่มลงในไลบรารี ให้ระบุขนาดจำกัดของแฟ้มในกล่อง แฟ้มเสียง และแฟ้มวิดีโอ

การเปลี่ยนแฟ้มสื่อที่ถูกเพิ่มลงไปในไลบรารีโดยอัตโนมัติในขณะเล่น

 1. คลิกลูกศรใต้แท็บ ไลบรารี คลิก ตัวเลือกอื่นๆ แล้วคลิกแท็บ โปรแกรมเล่น

 2. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ตลงในไลบรารีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นแฟ้มเหล่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มแฟ้มสื่อลงในไลบรารีเมื่อเล่นแฟ้มนั้น