การเพิ่มแท็กหรือคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับแฟ้ม

คุณสมบัติแฟ้ม จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของคุณ เช่น ชื่อผู้สร้างและวันที่มีการแก้ไขแฟ้มครั้งล่าสุด แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มของคุณ แต่โดยทั่วไปแล้ว แท็ก เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับแฟ้มที่มีคำหรือวลีเพื่อทำให้ค้นหาแฟ้มได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถจัดระเบียบและค้นหาแฟ้มได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณค้นหาและกรอง โดยใช้คุณสมบัติแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดมุมมองของแฟ้มในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ให้แคบลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาแฟ้มที่เขียนโดยผู้สร้างเฉพาะหรือแฟ้มที่มีแท็กเฉพาะเท่านั้น แต่คุณต้องเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้ให้กับแฟ้มของคุณก่อน

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแฟ้มของแฟ้มบางชนิดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเอกสารและ 'การค้นหา' ของ Microsoft Office แต่คุณไม่สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแฟ้ม TXT หรือ RTF ได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทั่วไปโดยใช้บานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

คุณสามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแฟ้มที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น แท็ก ชื่อผู้สร้าง และการจัดอันดับได้จากบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ที่ด้านล่างของหน้าต่างโฟลเดอร์

 1. เปิด 'เอกสาร' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก เอกสาร

 2. คลิกแฟ้มที่จะนำคุณสมบัติไปใช้

 3. ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' ที่ด้านล่างของหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยน พิมพ์คุณสมบัติใหม่ แล้วคลิก บันทึก

  รูปภาพของแท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'
  การเพิ่มแท็กในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

  เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เมื่อต้องการจัดอันดับแฟ้มโดยใช้คุณสมบัติการจัดอันดับ ให้คลิกรูปดาวซึ่งแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการนำไปใช้

เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติที่ไม่ปรากฏในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด'

 1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รายละเอียด คลิกกล่องคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยน พิมพ์คำหรือวลี แล้วคลิก นำไปใช้ (ถ้าคุณไม่เห็นข้อความของคุณสมบัติที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ชี้ที่ตำแหน่งที่คุณคาดว่าจะเห็นข้อความ และกล่องจะปรากฏขึ้น)

  เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกคุณสมบัติแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เมื่อต้องการจัดอันดับแฟ้มโดยใช้คุณสมบัติการจัดอันดับ ให้คลิกรูปดาวซึ่งแสดงการจัดอันดับที่คุณต้องการนำไปใช้

  รูปภาพของกล่อง 'แท็ก' ในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'
  การเพิ่มแท็กให้กับแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'

  ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีอยู่ (เช่น 'ผู้สร้าง' 'การจัดอันดับ' หรือ 'ข้อคิดเห็น')

เมื่อต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติในขณะบันทึกแฟ้ม

คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนคุณสมบัติให้กับแฟ้มในขณะที่คุณสร้างและบันทึกแฟ้มได้เช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องค้นหาแฟ้มและนำคุณสมบัติไปใช้ในภายหลัง

 1. คลิกเมนู แฟ้ม ในโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์แท็กและคุณสมบัติอื่นๆ ลงในกล่องที่เหมาะสม

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'
  การเพิ่มคุณสมบัติให้กับแฟ้มในกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น'
 3. พิมพ์ชื่อของแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการเอาคุณสมบัติออกจากแฟ้ม

ถ้าคุณวางแผนจะใช้แฟ้มร่วมกับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการเอาคุณสมบัติบางอย่างหรือทั้งหมดของแฟ้มออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสมบัติดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ 'ผู้สร้าง' อาจมีชื่อของบุคคลที่ร่วมมือกันอยู่บนแฟ้ม และแท็กอื่นๆ อาจมีคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นๆ เห็น

 1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ รายละเอียด

 3. คลิก เอาคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลออก

 4. ในกล่องโต้ตอบ เอาคุณสมบัติออก ให้คลิก สร้างสำเนาโดยเอาคุณสมบัติออกทั้งหมดเท่าที่ทำได้ แล้วคลิก ตกลง วิธีการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บแฟ้มรุ่นเดิมพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งหมด และทำสำเนาแฟ้มที่เอาคุณสมบัติทั้งหมดออกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกัน
  หรือ
  ในกล่องโต้ตอบ เอาคุณสมบัติออก ให้คลิก เอาคุณสมบัติต่อไปนี้ออกจากแฟ้ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคุณสมบัติแต่ละอย่างที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • หากคุณเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Windows คุณควรเอาคุณสมบัติเหล่านั้นออกโดยใช้โปรแกรมนั้น กล่องโต้ตอบ 'เอาคุณสมบัติออก' จะเอาคุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปโดยใช้ Windows ออก แต่อาจไม่สามารถเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่เพิ่มโดยบางโปรแกรมออกได้