การอนุญาตให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกล

คุณหรือบุคคลอื่นที่คุณเลือกสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ แต่คุณต้องอนุญาตให้มีการการเชื่อมต่อระยะไกลก่อน

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก การตั้งค่าระยะไกล ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกตัวเลือก 'การอนุญาต' อย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้ 'เดสก์ท็อประยะไกล' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูที่ ฉันควรอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลชนิดใด

 4. คลิก เลือกผู้ใช้

 5. ในกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้ Remote Desktop ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโตต้อบ เลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งการค้นหา ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้ง

  • เมื่อต้องการระบุชนิดของวัตถุ (ชื่อผู้ใช้) ที่คุณต้องการค้นหา ให้คลิก ชนิดวัตถุ

  • ใน ป้อนชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการค้นหา

 7. เมื่อคุณพบชื่อที่ถูกต้อง ให้คลิก ตกลง

  ชื่อจะแสดงอยู่ในรายการผู้ใช้ของกล่องโต้ตอบ ผู้ใช้ Remote Desktop