คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถเปลี่ยนได้เพียงการตั้งค่าที่ใช้กับ บัญชีผู้ใช้ ของคุณเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลง คีย์รีจิสทรี หรือ คีย์ย่อย เราขอแนะนำให้คุณ ส่งออก หรือทำสำเนาสำรองของคีย์หรือคีย์ย่อยไว้ คุณสามารถบันทึกสำเนาสำรองไปยังที่ตั้งที่คุณกำหนด เช่น โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรืออุปกรณ์จัดเก็บแบบถอดได้ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วและต้องการยกเลิกการกระทำนั้น คุณสามารถนำเข้าสำเนาสำรองใหม่ได้

  1. เปิด 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ regedit ลงในกล่อง 'ค้นหา' แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ระบุที่ตั้งและคลิกคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสำรองค่า

  3. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ส่งออก

  4. ในกล่อง บันทึกใน เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองเก็บไว้ แล้วพิมพ์ชื่อของแฟ้มสำรองในกล่อง ชื่อแฟ้ม

  5. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

หมายเหตุ

  • ถึงแม้ว่าคุณสามารถสำรองคีย์รีจิสทรีหรือคีย์ย่อยที่คุณแก้ไขได้มากกว่าหนึ่งครั้ง แต่การทำเช่นนั้นจะเพิ่มขนาดของแฟ้มสำรองให้มากขึ้น

  • ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี จะเป็นการดีถ้าคุณทำการสร้าง จุดคืนค่า โดยใช้ 'การคืนค่าระบบ' ไว้ก่อน จุดคืนค่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรีจิสทรี และคุณสามารถใช้จุดคืนค่าเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' สำหรับ 'การคืนค่าระบบ'