การเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมของ Internet Explorer

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

เมื่อใช้การตั้งค่าโปรแกรมของ Internet Explorer คุณสามารถเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์และตัวแก้ไขเว็บเพจเริ่มต้นของคุณ และจัดการ Add-on ของ Internet Explorer ได้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าโปรแกรมของ Internet Explorer ได้อย่างไร

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าโปรแกรมของ Internet Explorer

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ โปรแกรม

การตั้งค่าการแก้ไข HTML ทำอะไรได้บ้าง

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่จะใช้เพื่อแก้ไขแฟ้ม HTML ได้ โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะเป็นWindows Notepad แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นข้อความหรือตัวแก้ไข HTML อื่นๆ ได้ อาทิเช่น Microsoft FrontPage

การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นทำอะไรได้บ้าง

การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นช่วยให้คุณสามารถระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้ในการเปิดเว็บไซต์ เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเว็บในโปรแกรมหรือในเอกสาร โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Internet Explorer จะถูกใช้

การจัดการโปรแกรม Add-on ทำอะไรได้บ้าง

การจัดการดังกล่าวจะอนุญาตให้คุณดู เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Add-on บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Add-on รวมสิ่งต่างๆ เช่น ตัวควบคุม ActiveX วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ (BHO) และแถบเครื่องมือพิเศษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on ให้ดูที่ Add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย หรือโปรแกรม Add-on ของเบราว์เซอร์ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์อย่างไร

ฉันจะตั้งค่าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่ต้องการได้อย่างไร

ในWindowsขณะนี้คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับอีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยผ่านโปรแกรมเริ่มต้นที่อยู่บนเมนู 'เริ่ม' ของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ ให้ดูที่การเปลี่ยนโปรแกรมที่Windows ใช้ตามค่าเริ่มต้น