เมื่อต้องการใช้ Internet Connection Sharing (ICS) กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณที่เรียกใช้ Internet Explorer อยู่ คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ยกเว้นคอมพิวเตอร์โฮสต์ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้จนกว่าคุณจะตั้งค่า ICS บนคอมพิวเตอร์โฮสต์เรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ICS ให้ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ ICS (Internet Connection Sharing)

  1. เปิด 'ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  2. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วคลิก ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ

  3. คลิก การตั้งค่า LAN

  4. ภายใต้ การกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติ และ ใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ

  5. ภายใต้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ