คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ หรือให้ติดตั้งเฉพาะการปรับปรุงที่สำคัญเท่านั้น การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ทำให้มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงที่แนะนำสามารถจัดการกับปัญหาที่ไม่ร้ายแรงและช่วยพัฒนาประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงที่เป็นทางเลือกจะไม่มีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงที่ Microsoft เผยแพร่ ให้ดูที่ บทความในฐานความรู้ นี้บนเว็บไซต์ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Microsoft

หากคุณไม่ต้องการให้การปรับปรุงทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกให้แจ้งเตือนเมื่อการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมใช้งาน เพื่อที่คุณจะได้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง หรือคุณจะตั้งค่า Windowsใ้ห้ดาวน์โหลดการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งเตือนให้คุณทราบเพื่อให้คุณติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองก็ได้

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

  3. คลิกตัวเลือกการปรับปรุงอัตโนมัติที่คุณต้องการ

  4. เมื่อต้องการรับการปรับปรุงที่สำคัญและแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้างใต้การปรับปรุงที่แนะนำให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้งหรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุง

  5. คลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • หากคุณปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจหาการปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการติดตั้งการปรับปรุงWindows