คุณสามารถกำหนดเมาส์ของคุณเองได้หลากหลายวิธี เช่น สลับการทำงานของปุ่มเมาส์ ทำให้ตัวชี้เมาส์ใหญ่ขึ้น และปรับความเร็วของล้อเลื่อน

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่มเมาส์

 1. เปิด 'เมาส์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสลับการทำงานของปุ่มเมาส์ขวาและซ้าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการคลิกปุ่มสำหรับการใช้งานการคลิกสองครั้ง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความเร็วของการคลิกสองครั้ง ไปที่ ช้า หรือ เร็ว

  • เมื่อต้องการเปิด 'คลิกล็อก' ซึ่งทำให้คุณสามารถเน้นหรือลากได้โดยไม่ต้องกดเมาส์ค้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด 'คลิกล็อก'

การเปลี่ยนรูปแบบตัวชี้เมาส์

 1. เปิด 'เมาส์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ตัวชี้ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้กับตัวชี้ของคุณ ให้คลิกรายการ โครงร่าง แล้วคลิกโครงร่างตัวชี้เมาส์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวชี้แต่ละตัว ให้คลิกที่ตัวชี้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนในรายการ กำหนดเอง คลิก เรียกดู คลิกตัวชี้ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

การเปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวชี้เมาส์

 1. เปิด 'เมาส์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วของตัวชี้เมาส์ ให้เลื่อนแถบเลื่อน เลือกความเร็วของตัวชี้ ไปที่ ช้า หรือ เร็ว

  • เมื่อต้องการให้ตัวชี้ทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ช้าๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มความแม่นยำของตัวชี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการเลือกตัวเลือกเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายตัวชี้ไปยังปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ

   • การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรม ในบางโปรแกรม คุณจะต้องเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ปุ่มที่คุณต้องการคลิก

  • เมื่อต้องการให้หาตัวชี้ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแนวการเคลื่อนของตัวชี้ แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ สั้น หรือ ยาว เพื่อลดหรือเพิ่มความยาวของแนวการเคลื่อนของตัวชี้

  • เมื่อต้องการแน่ใจว่าตัวชี้จะไม่บดบังการดูข้อความเมื่อคุณพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวชี้ขณะพิมพ์

  • เมื่อต้องการหาตัวชี้ที่วางผิดตำแหน่งด้วยการกดแป้น CTRL ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งของตัวชี้เมื่อกดแป้น CTRL

การเปลี่ยนวิธีการทำงานของล้อเลื่อนเมาส์

 1. เปิด 'เมาส์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ฮาร์ดแวร์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ล้อเมาส์ แล้วทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งจำนวนบรรทัดที่เลื่อนบนหน้าจอเมื่อหมุนล้อเมาส์ในแต่ละครั้ง ให้คลิก จำนวนบรรทัดที่เลื่อนต่อครั้ง แล้วใส่จำนวนบรรทัดที่คุณต้องการให้เลื่อนในแต่ละครั้งลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการเลื่อนข้อความทั้งหน้าจอในแต่ละครั้งที่หมุนล้อเมาส์ ให้คลิก หนึ่งหน้าจอต่อครั้ง

  • หากเมาส์ของคุณมีล้อเมาส์ที่สนับสนุนการหมุนในแนวนอน ให้ใส่จำนวนอักขระที่คุณต้องการเลื่อนในแนวนอนเมื่อคุณโยกล้อเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวาในกล่อง โยกล้อเมาส์ไปด้านข้างเพื่อเลื่อนจำนวนอักขระต่อไปนี้ทีละครั้ง