การเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ

ความละเอียดหน้าจอคือความชัดเจนของข้อความและรูปที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ เมื่อค่าความละเอียดยิ่งสูง สิ่งที่อยู่บนหน้าจอจะยิ่งดูคมชัด รวมทั้งจะดูเล็กลง จึงสามารถบรรจุสิ่งต่างๆ บนหน้าจอได้มากขึ้น เมื่อค่าความละเอียดต่ำลง หน้าจอจะบรรจุสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง แต่รายการต่างๆ จะดูใหญ่ขึ้นและมองเห็นง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีเมื่อค่าความละเอียดต่ำมาก รูปอาจมีรอยขรุขระตามขอบ

ยกตัวอย่างเช่น ค่า 640 × 480 เป็นค่าความละเอียดหน้าจอที่ต่ำกว่า และ 1600 × 1200 เป็นค่าความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่า โดยทั่วไป จอภาพ CRT จะแสดงค่าความละเอียดได้ที่ 800 × 600 หรือ 1024 × 768 ขณะที่จอภาพ LCD จะรองรับค่าความละเอียดได้สูงกว่า การที่คุณจะเพิ่มค่าความละเอียดหน้าจอของคุณได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารถของจอภาพ รวมถึงชนิดของ การ์ดแสดงผล ที่คุณมีอยู่ด้วย

รูปภาพของเดสก์ท็อปที่ความละเอียดหน้าจอสูง
ข้อความและรูปภาพที่มีความละเอียดหน้าจอสูงจะมีลักษณะคมชัดกว่าและมีขนาดเล็กกว่า
รูปภาพของเดสก์ท็อปที่ความละเอียดหน้าจอต่ำ
ที่ค่าความละเอียดหน้าจอต่ำ ข้อความจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและอ่านง่ายขึ้น แต่รูปภาพจะแตกเป็นจุดสี่เหลี่ยมและแสดงรายการให้พอดีกับหน้าจอได้น้อยกว่า
  1. เปิด 'ความละเอียดของหน้าจอ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม จากนั้นภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ปรับความละเอียดของหน้าจอ

  2. ที่ใต้หัวข้อ ความละเอียด เลื่อนตัวเลื่อนไปยังค่าความละเอียดที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก นำไปใช้

ข้อสังเกต

  • เมื่อคุณเปลี่ยนค่าความละเอียดหน้าจอ ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับผลแบบเดียวกัน

  • เมื่อคุณตั้งค่าจอภาพให้มีความละเอียดหน้าจอที่จอภาพนั้นไม่สนับสนุน หน้าจอจะมืดลงชั่วขณะในขณะที่จอภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่ความละเอียดเดิม