การเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอ

Windows มาพร้อมกับ โปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้เลือกมากมาย และคุณยังสามารถสร้างโปรแกรมรักษาหน้าจอขึ้นจากรูปภาพส่วนตัวที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจะซื้อจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ก็ได้

คำเตือน

 • คุณควร ดาวน์โหลด โปรแกรมรักษาหน้าจอจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น โปรแกรมรักษาหน้าจออาจมี ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย หรือ สปายแวร์ แอบแฝงอยู่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การจดจำชนิดแฟ้มที่เป็นอันตราย

แสดงทั้งหมด

การติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอ

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอ โปรดดูที่ 'วิธีใช้' ของโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการติดตั้ง คุณสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณติดตั้งเองได้ แต่ไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มากับ Windows ได้

การเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอ

 1. เปิด 'การตั้งค่าตัวรักษาหน้าจอ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก ภาพพักหน้าจอ

 2. ที่ใต้หัวข้อ โปรแกรมรักษาหน้าจอ ในรายการแบบหล่นลง คลิกโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณต้องการใช้

 3. คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าโปรแกรมรักษาหน้าจอที่คุณเลือกจะมีลักษณะอย่างไร

 4. คลิก ตกลง

การใช้รูปภาพในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง

คุณยังสามารถสร้างโปรแกรมรักษาหน้าจอที่เป็นรูปแบบส่วนตัวของคุณเองได้ โดยการแสดงรูปภาพและวิดีโอที่เลือกในรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. เปิด 'การตั้งค่าตัวรักษาหน้าจอ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก ภาพพักหน้าจอ

 2. ที่ใต้หัวข้อ โปรแกรมรักษาหน้าจอ ดูในรายการแบบหล่นลง คลิก รูปถ่าย

 3. คลิก การตั้งค่า เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้ในการแสดงภาพนิ่งของคุณ รวมทั้งตัวเลือกอื่นๆ หลังจากเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการล้างโปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้ขยับเมาส์ของคุณหรือกดแป้นใดๆ