การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของแว่นขยาย

  1. เปิด 'แว่นขยาย' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก แว่นขยาย

  2. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดก็ได้ดังต่อไปนี้ของ 'แว่นขยาย'

    • เมื่อต้องการสลับสีเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น ให้เลือก กลับสี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการอ่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารมีข้อความสีดำบนพื้นหลังสีขาว แต่สำหรับคุณแล้ว ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดำจะทำให้คุณสามารถอ่านได้ง่ายกว่า

    • เมื่อต้องการ เทียบชิดขอบ หน้าต่าง 'แว่นขยาย' ไว้ชิดขอบของหน้าจอ ให้เลือก เทียบชิดขอบ แล้วคลิกที่ตั้งจากรายการ ตำแหน่งการเทียบชิดขอบ

    • เมื่อต้องการให้กล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าแว่นขยาย' ถูกย่อให้เล็กสุดเมื่อคุณเปิด 'แว่นขยาย' ให้เลือก ย่อเล็กสุดเมื่อเริ่ม